Afsprakenstelsel Edu-V

Titel

Afsprakenstelsel Edu-V

Status

In ontwikkeling Rosa architectuurscan BEsluitvorming implementatie in beheer

Versie

0.0.14

Auteur

Programmateam Edu-V

Datum

27 Mei 2024

Op deze omgeving worden alle (in ontwikkeling zijnde) afspraken van het Edu-V afsprakenstelsel gepubliceerd.

Disclaimer

Alle informatie op deze omgeving is tot nader orde illustratief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De inhoud is publiek gedeeld ten behoeve van transparantie en om het gesprek over de totstandkoming van de afspraken te faciliteren.

Iedere pagina is volop in ontwikkeling en onderhanden werk voor de Werkgroepen of de Architectenraad Edu-V. We streven naar een volledige specificatie voor de implementatie in de najaarsrelease. De status van iedere pagina en het stadium is aangegeven met een Label.

Op termijn wordt het afsprakenstelsel uitgebreid met specificaties voor alle werkgroepen. Meer informatie over het programma Edu-V is te vinden op de website:

www.edu-v.org

 


Missie

De kwaliteit van het onderwijs verhogen door het realiseren van een efficiënte, veilige, betrouwbare en toekomstbestendige infrastructuur en ecosysteem van digitale leer- en onderwijsmiddelen.

Doelstelling

Het realiseren van een efficiënte, veilige, betrouwbare en toekomstbestendige infrastructuur enecosysteem van digitale leer- onderwijsmiddelen, met werkende (open) standaarden, basisvoorzieningen en afspraken waar alle publieke en private partijen zich aan houden, zodat (open en gesloten) digitale leer- en onderwijsmiddelen probleemloos kunnen worden besteld, gebruikt en gecombineerd en zodat een gelijk speelveld ontstaat met voldoende ruimte voor keuzevrijheid en innovatie. Hiermee realiseert Edu-V de randvoorwaarden voor meer flexibiliteit, meer maatwerk en toekomstbestendig onderwijs.


Labels

Het afsprakenstelsel is volop in ontwikkeling. Dit betekent dat pagina’s in allerlei verschillende stadia kunnen zitten. Van de eerste fase van ideevorming tot aan get reed voor implementatie.

eIedere pagina in het Afsprakenstelsel heeft een label over de fase van het ontwikkelproces:

 • IN ONTWIKKELING : de pagina is ontwikkeling bij de werkgroep, wordt gereviewd door de klankbordgroep en/of de architectenraad. Het versienummer is in de range van 0.0.X.

 • ROSA-architectuurscan : de pagina is onderdeel van een ROSA-architectuurscan.

 • BESLUITVORMING : de pagina wordt ingebracht als voorstel tot besluit.

 • implementatie : de pagina is gereed voor gebruik in de Implementatie. Het versienummer is in de range van 0.9.X.

 • IN beheer : de pagina is gereed voor gebruik in de Implementatie. Het versienummer is 1.0.0 of hoger.

Werkgroepen

Het Edu-V afsprakenstelsel wordt ontwikkeld door leveranciers en scholen uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De totstandkoming vindt plaats in werkgroepen gericht op specifieke onderdelen van het Afsprakenstelsel. Bij iedere pagina van het Afsprakenstelsel is aangegeven welke werkgroep de auteur is en verantwoordelijk is voor de inhoud.

De volgende werkgroepen zijn op dit moment actief:

 • Architectenraad Edu-V

 • Werkgroep Beheersing

 • Werkgroep Doorgifte identiteiten

 • Werkgroep Verwerven en in gebruik nemen

 • Werkgroep Toetsen en Examineren

 • Werkgroep Combineren en arrangeren leermaterialen

 • Werkgroep Evalueren leervoortgang en -resultaten

De algemene pagina’s in het afsprakenstelsel worden geschreven door het Programmateam Edu-V.

Contactpersoon

Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over de inhoud van het Afsprakenstelsel dan kunt u contact opnemen met Stichting Edu-V via info@edu-v.org.

Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

Inhoudsopgave

Het Afsprakenstelsel Edu-V bestaat uit de volgende pagina’s: