Afsprakenstelsel Edu-V

Titel

Afsprakenstelsel Edu-V

Status

DRAFT WERKGROEP KLANKBORDgroep ARCHITECTenraad REDACTIE BEsluitvorming CONCEPT

Stadium

POC PILOT BEHEER

Versie

0.0.9

Auteur

Programmateam Edu-V

Datum

14 Juli 2023

Op deze omgeving worden alle conceptafspraken van het Edu-V afsprakenstelsel gepubliceerd.

Disclaimer

Alle informatie op deze omgeving is tot nader orde illustratief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De inhoud is publiek gedeeld ten behoeve van transparantie en om het gesprek over de totstandkoming van de afspraken te faciliteren.

Iedere pagina is volop in ontwikkeling en onderhanden werk voor de Werkgroepen of de Architectenraad Edu-V. We streven naar een volledige specificatie voor de Proof of Concepts in de werkgroep Verwerven en in gebruik nemen en Uitwisselen summatieve toetsresultaten. De status van iedere pagina en het stadium is aangegeven met een Label.

Op termijn wordt het afsprakenstelsel uitgebreid met specificaties voor de overige werkgroepen. Meer informatie over het programma Edu-V is te vinden op de website:

www.edu-v.org

 


Missie

De kwaliteit van het onderwijs verhogen door het realiseren van een efficiënte, veilige, betrouwbare en toekomstbestendige infrastructuur en ecosysteem van digitale leer- en onderwijsmiddelen.

Doelstelling

Het realiseren van een efficiënte, veilige, betrouwbare en toekomstbestendige infrastructuur enecosysteem van digitale leer- onderwijsmiddelen, met werkende (open) standaarden, basisvoorzieningen en afspraken waar alle publieke en private partijen zich aan houden, zodat (open en gesloten) digitale leer- en onderwijsmiddelen probleemloos kunnen worden besteld, gebruikt en gecombineerd en zodat een gelijk speelveld ontstaat met voldoende ruimte voor keuzevrijheid en innovatie. Hiermee realiseert Edu-V de randvoorwaarden voor meer flexibiliteit, meer maatwerk en toekomstbestendig onderwijs.


Labels

Het afsprakenstelsel is volop in ontwikkeling. Dit betekent dat pagina’s in allerlei verschillende stadia kunnen zitten. Van de eerste fase van ideevorming tot aan gereed voor validatie tijdens een POC.

Iedere pagina in het Afsprakenstelsel heeft een label over de fase van het ontwikkelproces:

 • DRAFT : eerste schets van de pagina. Adviseurs en experts uit het programma Edu-V bereiden de inhoud van de afspraken voor.

 • WERKGROEP : de werkgroep bespreekt de draft pagina en toetst deze op volledigheid, consistentie, samenhang en beoogde werking.

 • KLANKBORDgroep : de klankbordgroep bespreekt de draft pagina en toetst deze op volledigheid, consistentie, samenhang en beoogde werking.

 • ARCHITECTenraad : de Architectenraad Edu-V bespreekt de draft pagina en toetst deze op volledigheid, consistentie, samenhang en beoogde werking. Tevens toetst de Architectenraad of de uitwerking voldoet aan het Architectuurkader.

 • REDACTIE : de pagina is gereed voor publicatie en wordt gecontroleerd op taalgebruik, formulering en consistentie en correcte werking van links.

 • BESLUITVORMING : de pagina wordt ingebracht als voorstel tot besluit.

 • CONCEPT : de pagina is gereed voor gebruik in POC, PILOT, Implementatie.

Iedere pagina in het afsprakenstelsel heeft een aanduiding voor de fase van de beoogde toepassing:

 • POC: pagina die gevalideerd wordt in een Proof of Concept.

 • PILOT : pagina die geïmplementeerd wordt in een Pilot.

 • BEHEER : pagina die geimplementeerd is en doorontwikkeld wordt in het Afsprakenstelsel.

Alle pagina’s van het Afsprakenstelsel hebben op dit moment de toepassing POC .

Werkgroepen

Het Edu-V afsprakenstelsel wordt ontwikkeld door leveranciers en scholen uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De totstandkoming vindt plaats in werkgroepen gericht op specifieke onderdelen van het Afsprakenstelsel. Bij iedere pagina van het Afsprakenstelsel is aangegeven welke werkgroep de auteur is en verantwoordelijk is voor de inhoud.

De volgende werkgroepen zijn op dit moment actief:

 • Architectenraad Edu-V

 • Werkgroep Beheersing

 • Werkgroep Doorgifte identiteiten

 • Werkgroep Verwerven en in gebruik nemen

 • Werkgroep Uitwisselen summatieve toetsresultaten

Op termijn gaan de volgende werkgroepen starten:

 • Werkgroep Combineren en arrangeren leermaterialen

 • Werkgroep Plannen en afnemen van toetsen

 • Werkgroep Evalueren leervoortgang en -resultaten

De algemene pagina’s in het afsprakenstelsel worden geschreven door het Programmateam Edu-V.

Contactpersoon

Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over de inhoud van het Afsprakenstelsel dan kunt u contact opnemen met Koen Voermans, Product Owner Edu-V via zijn e-mailadres info@edu-v.org.

Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

Inhoudsopgave

Het Afsprakenstelsel Edu-V bestaat uit de volgende pagina’s: