Beheerprocessen

Titel

Afsprakenstelsel Edu-V

Status

In ontwikkeling BEsluitvorming in beheer

Versie

0.0.1

Auteur

Programmateam Edu-V

Datum

19 December 2023

Acties

  • Geen openstaande acties

Het afsprakenstelsel bevat naast de functionele en technische afspraken voor de praktijksituaties ook afspraken met betrekking tot een aantal beheerprocessen. In deze sectie zijn deze afspraken nader uitgewerkt.

Eerste versies van de processen staan online:

De volgende processen zijn nog in ontwikkeling:

  • Change- en releasemanagement

  • Incidenten en calamiteiten

  • Dienstenniveaus

  • Beleid voor woord- en beeldmerk


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

  • 0.0.1: Draft pagina met onderwerpen van beheersing.