APIs

Het Afsprakenstelsel Edu-V bevat technische specificaties voor de volgende APIs: