Edu-V praktijksituaties

Titel

Edu-V praktijksituaties

Status

DRAFT REDACTIE BEsluitvorming CONCEPT

Stadium

POC PILOT BEHEER

Versie

0.0.7

Datum

1 Juni 2023

Auteur

Programmateam Edu-V

Acties

Werkgroep Uitwisseling summatieve toetsresultaten

 • Review scenariobeschrijvingen uitwisselen summatieve toetsresultaten

 • Review functionele en technische specificatie voor POC

Werkgroep Verwerven en in gebruik nemen

 • Review functionele en technische specificatie voor POC

Zoals toegelicht in de scope van het Afsprakenstelsel Edu-V worden er binnen Edu-V afspraken gemaakt over onderwerpen en praktijksituaties. De onderwerpen en praktijksituaties uit de scope zijn verdeeld over de werkgroepen conform onderstaande figuur.

Verdeling onderwerpen en praktijksituaties naar werkgroepen

Voor de genoemde praktijksituaties zijn detailuitwerkingen gemaakt van de scenariobeschrijvingen en de functionele en technische specificatie. De volgende praktijksituaties zijn uitgewerkt:


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

 • 0.0.1: Verdeling praktijksituaties naar werkgroepen is bepaald ter voorbereiding op de werkconferentie van het KBO+ op 2 februari 2023.

 • 0.0.2: In de maanden maart 2023 en april 2023 zijn een aantal werkgroepen gestart:

  • Werkgroep Beheersing

  • Werkgroep Doorgifte identiteiten

  • Werkgroep Verwerven en in gebruik nemen

  • Werkgroep Uitwisselen summatieve toetsresultaten

 • 0.0.3: Ter voorbereiding op de start van de werkgroepen is de scope per werkgroep aangescherpt.

 • 0.0.4: De werkgroep Verwerven en in gebruik nemen heeft een eerste iteratie van de use cases uitgewerkt.

 • 0.0.5: Draft uitwerking Uitwisselen summatieve toetsresultaten toegevoegd.

 • 0.0.6: Feedback uit de werkgroep Verwerven en in gebruik nemen heeft geleid tot een volgende iteratie van de scenariobeschrijvingen Verwerven en in gebruik nemen.

 • 0.0.7: De functionele, technische en operationele specificatie voor de POCs is in draft toegevoegd.