Architectuur

Titel

Architectuurkader Edu-V

Status

DRAFT ARCHITECTenraad REDACTIE BEsluitvorming CONCEPT

Stadium

POC PILOT BEHEER

Versie

0.0.12

Datum

14 Juli 2023

Auteur

Architectenraad Edu-V

Acties

Architectenraad Edu-V

 • Op basis van input werkgroepen verifiëren en aanvullen

Het Architectuurkader vertelt ons welke rollen verantwoordelijk zijn voor het verzenden en ontvangen van gegevens, en aan welke technische en veiligheidseisen iedere uitwisseling moet voldoen. Deze eisen zijn gebaseerd op bestaande standaarden.

Het Architectuurkader heeft als doel om de werkgroepen een basis te geven waarop functionele, technische en operationele afspraken gebouwd kunnen worden. Tegelijkertijd kunnen conceptafspraken uit de werkgroepen ertoe leiden dat het Architectuurkader Edu-V wordt bijgesteld.

Het architectuurkader bestaat uit de volgende onderwerpen:


Release notes

Het Architectuurkader wordt in de periode december 2022 tot en met mei 2023 uitgewerkt door de Architectenraad Edu-V. Op deze pagina is de huidige status van de uitwerking terug te vinden. Deze uitwerking is in concept en kan op alle onderdelen nog wijzigen.

Ook na de oplevering zal het Architectuurkader worden bijgewerkt op basis van inzichten en vraagstukken die ontstaan in de overige werkgroepen. Desondanks geeft het Architectuurkader een basis waarop deze werkgroepen hun inhoudelijke afspraken voor de use cases kunnen baseren. Zo voorkomen we dat er in meerdere werkgroepen tegelijk vergelijkbare vraagstukken op onvergelijkbare wijze worden opgelost.

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd om dit Architectuurkader tot stand te brengen:

 • 0.0.1: Inhoudelijke voorbereiding per onderwerp op basis van bestaande afspraken en initiatieven door de Product Owner.

 • 0.0.2: Bespreking van de structuur en opzet van het Architectuurkader in online bijeenkomsten van de Architectenraad Edu-V

 • 0.0.3: Inhoudelijke uitbreiding met M2M gegevensuitwisseling

 • 0.0.4: Review van de onderwerpen door de individuele leden van de Architectenraad Edu-V. Aanvullen en wijzigingen van de onderwerpen op basis van feedback door de leden van de Architectenraad Edu-V door de Product Owner.

 • 0.0.5: Inhoudelijke uitbreiding met detailuitwerking voor:

 • 0.0.6: Review van de onderwerpen door de individuele leden van de Architectenraad Edu-V. Aanvullen en wijzigingen van de onderwerpen op basis van feedback door de leden van de Architectenraad Edu-V door de Product Owner.

 • 0.0.7: Inhoudelijke uitbreiding met detailuitwerking voor:

 • 0.0.8: Inhoudelijke behandeling en vaststelling in concept tijdens een Werkconferentie van de Architectenraad Edu-V op 18 april 2023. De genoemde wijzigingen zijn verwerkt op de gepubliceerde pagina’s. In enkele gevallen zijn ook de openstaande acties toegevoegd zodat transparant is wat er nog aan een pagina kan gaan wijzigen.

 • 0.0.9: Op basis van de input uit de bijeenkomst van de Architectenraad van 12 mei 2023 zijn de beveiligingslagen voor M2M gegevensuitwisseling herzien. Tevens is de feedback op de specificatie van Activeren en deactiveren van gegevensuitwisseling verwerkt en is de Consent API uitgewerkt.

 • 0.0.10: H2M kader voor identificatie en authenticatie is in draft uitgewerkt.

 • 0.0.11: Op basis van de input uit de bijeenkomst van de Architectenraad van 24 mei 2023 is de pagina Identiteiten en het H2M identificatie en authenticatie aangepast. Tevens is de feedback op Activeren en deactiveren van gegevensuitwisseling verwerkt.

 • 0.0.12: De architectuur is bijgewerkt:

  • Mandatenregister is hernoemd naar Verwerkersregister

  • Bij de gegevensdefinities zijn de Engelse technical terms toegevoegd aan de Nederlandse benamingen

  • De pagina over de berichtenstructuur is aangepast naar het transactiepatroon Abonneren op wijzigingen middels notificaties

  • BasispoortId is toegevoegd als identifier voor onderwijsorganisaties voor de Proof of Concept in het primair onderwijs

  • APIs

   • Events API is aangepast naar een abonneeservice en een notificatieservice voor het transactiepatroon Abonneren op wijzigingen middels notificaties.

   • Mandate API is nieuw gespecificeerd.

   • Consent API is aangepast naar het nieuwe model waarbij consent wordt gegeven op een gegevenssoort (dit was een API).