In gebruik nemen van digitaal leermiddel

Titel

In gebruik nemen van digitaal leermiddel

Use case

#8 In gebruik nemen leermiddel

#9 Monitoren in gebruik name

Status

DRAFT WERKGROEP KLANKBORDgroep ARCHITECTenraad REDACTIE BEsluitvorming CONCEPT

Stadium

POC PILOT BEHEER

Versie

0.0.2

Datum

26 Mei 2023

Auteur

Werkgroep Verwerven en in gebruik nemen

Acties

 • Geen openstaande acties

Op deze pagina is de functionele, operationele en technische specificatie te vinden voor het in gebruik nemen van een digitaal leermiddel.

De specificatie bestaat uit de volgende onderdelen:

Randvoorwaarden: activering gegevensuitwisselingen door Onderwijsorganisaties

Om Leermiddelen succesvol in gebruik te kunnen nemen is het van belang dat de onderwijsorganisatie de gegevensuitwisselingen tussen de betrokken Leveranciers heeft geactiveerd.

Bron

Gegevenssoort

Gegevens

Leermiddelenshop

Leerportaalaanbieder

Leermiddelenaanbieder

Dashboardaanbieder

Bron

Gegevenssoort

Gegevens

Leermiddelenshop

Leerportaalaanbieder

Leermiddelenaanbieder

Dashboardaanbieder

Leermiddelenaanbieder

Licentiekantoor

In gebruik name

In gebruik name

Faciliteit voor leveren (of arrangeren) van digitale leermiddelen

Mijn leermiddelen

Learning Management System

Overkoepelend dashboard gebruik

Geen Activering tussen Leermiddelenaanbieder en Leermiddelenshop

De onderwijsorganisatie hoeft de uitwisseling van In gebruik name gegevens tussen de Leermiddelenshop en de Leermiddelenaanbieder niet te activeren. Als gevolg van de bilaterale overeenkomst tussen de Leermiddelenaanbieder en de Leermiddelenshop is er reeds doelbinding om de gegevens uit te wisselen tussen de partijen.

Voor dit proces betreft het de volgende eisen:

 • De Onderwijsorganisatie heeft de uitwisseling van gegevens geactiveerd conform bovenstaande tabel.

 • Een aantal gegevenssoorten zijn vertrouwelijk en vereisen een Verwerkersovereenkomst tussen de Onderwijsorganisatie en de Leverancier.

  • Het betreft de gegevenssoort:

   • In gebruik name

  • De Onderwijsorganisatie heeft derhalve een Verwerkersovereenkomst gesloten met de Leverancier in de rollen van:

   • Leermiddelenshop

   • Leermiddelenaanbieder

   • Leerportaalaanbieder

   • Dashboardaanbieder

 • De Verwerkersovereenkomst heeft geresulteerd in een geldig mandaat in het Mandatenregister van de Onderwijsorganisatie.

Start: Leveren van digitaal leermiddel voltooid

Deze use case volgt op de use case van het Leveren van digitaal leermiddel. Dit betekent dat is voldaan aan de volgende randvoorwaarden:

 • Het Leermiddel is correct geleverd bij alle betrokken Rollen, zijnde:

  • Faciliteit voor leveren (of arrangeren) van digitale leermiddelen van de Leermiddelenshop

  • Licentiekantoor van de Leermiddelenaanbieder

  • Mijn Leermiddelen van de Leerportaalaanbieder

  • (Optioneel) Overkoepelend dashboard gebruik van de Dashboardaanbieder

 • De Aanspraak die behoort bij het digitaal leermiddel dat in gebruik genomen gaat worden door een Onderwijsdeelnemer (of -medewerker) heeft de status LinkReady en is nog niet eerder in gebruik genomen.

 • De Activatie- en Gebruiksperioden voor de Aanspraak zijn geldig.

 • Er is voldaan aan de randvoorwaarden voor activering van gegevensuitwisselingen en de randvoorwaarden voor aansluitingen en brongegevens uit het proces Leveren van digitaal leermiddel.

 • De Onderwijsorganisatie beschikt over een IdP en is aangesloten bij de federatieve IdP.

 • De Onderwijsorganisatie heeft een ARP afgesloten met de Leveranciers in de van rol Leerportaalaanbieder en Leermiddelenaanbieder.

 • De Besteller logt in bij de Leermiddelenshop. Zodra de Besteller een Onderwijsmedewerker van een Onderwijsorganisatie is dan kan dit via de federatieve route gebeuren. Omwille van de leesbaarheid zijn deze stappen niet opgenomen in het proces.

 • De Onderwijsmedewerker dient in te loggen bij de Dashboardaanbieder. Dit kan ook via de federatieve route gebeuren. Omwille van de leesbaarheid zijn deze stappen niet opgenomen in het proces.

Interactieanalyse: In gebruik nemen digitaal leermiddel

Na een succesvolle levering van het Leermiddel kan een Onderwijsdeelnemer (of -medewerker) het Leermiddel in de activatieperiode in gebruik gaan nemen. Het in gebruik nemen van een Leermiddel is een multilateraal proces tussen de Onderwijsdeelnemer (-of medewerker), de component Mijn leermiddelen van de Leerportaalaanbieder, de component Educatieve software of het Digitaal toetssysteem van de Leermiddelenaanbieder, het Licentiekantoor van de Leermiddelenaanbieder, Faciliteit voor leveren (of arrangeren) van digitale leermiddelen van de Leermiddelenshop en optioneel het Overkoepelend dashboard gebruik van de Dashboardaanbieder.

Figuur 1. Interactieanalyse In gebruik nemen digitaal leermiddel

Het proces van in gebruik nemen van een digitaal leermiddel bestaat uit de volgende stappen:

Stap

Toelichting

Stap

Toelichting

1.

De Onderwijsdeelnemer navigeert naar de component Mijn leermiddelen van de Leerportaalaanbieder.

Deze interactieanalyse is ook van toepassing op een Onderwijsmedewerker voor in gebruik nemen van docentenmateriaal, voor de leesbaarheid wordt in het restant van de stappen alleen de Onderwijsdeelnemer genoemd.

2.

De Onderwijsdeelnemer is in dit scenario niet ingelogd binnen de schoolomgeving. De component Mijn leermiddelen verwijst de Leerling door naar de federatieve IdP (bijvoorbeeld Basispoort, Kennisnet Entree of SURFconext) om in te loggen met een Schoolaccount.

3.

De Onderwijsdeelnemer kiest zijn of haar Onderwijsorganisatie.

4.

De federatieve IdP haalt de IdP gegevens van de Onderwijsorganisatie op.

5.

De federatieve IdP verwijst de Onderwijsdeelnemer door naar de inlogpagina van de IdP van de Onderwijsorganisatie.

6.

De Onderwijsdeelnemer logt in met zijn credentials bij de IdP van de Onderwijsorganisatie.

7.

De IdP van de School controleert de credentials en authentiseert de Onderwijsdeelnemer.

8.

De IdP van de School stuurt de Onderwijsdeelnemer met zijn digitale identiteit terug naar de federatieve IdP.

9.

De federatieve IdP haalt de attributen op uit de digitale identiteit van de Onderwijsdeelnemer.

De attributen zijn conform het ARP dat de Onderwijsorganisatie heeft afgesloten met de Leverancier van de component Mijn Leermiddelen in de rol van Leerportaalaanbieder.

10.

De federatieve IdP stuurt de Onderwijsdeelnemer met zijn digitale identiteit en de attributen door naar de component Mijn leermiddelen.

11.

De component Mijn leermiddelen authentiseert en autoriseert de Onderwijsdeelnemer in zijn eigen applicatie. De Onderwijsdeelnemer heeft toegang tot de component Mijn leermiddelen van de Leerportaalaanbieder en kan deze nu gaan gebruiken.

12.

De Onderwijsdeelnemer navigeert naar het overzicht van zijn of haar Leermiddelen in de component Mijn leermiddelen van de Leerportaalaanbieder.

13.

De component Mijn leermiddelen haalt voor de Onderwijsdeelnemer alle Leermiddelen op waarop de Onderwijsdeelnemer een Aanspraak heeft. De component Mijn leermiddelen van de Leerportaalaanbieder toont de lijst met leermiddelen aan de Onderwijsdeelnemer in het overzicht.

14.

De Onderwijsdeelnemer klikt op de Toegangslink van het Leermiddel voor in gebruik name.

 • BUITEN SCOPE POC Optioneel kan ook de Deeplink van Leermaterialen uit het Leermiddel worden gebruikt om het Leermiddel in gebruik te nemen. Hiervoor is het van belang dat de Deeplinks van de Leermaterialen zijn voorzien van een parameter product van het Leermiddel uit de Aanspraak. Voor meer informatie over het technisch formaat van Deeplinks is te vinden in de beschrijving van Leveren van digitaal leermiddel.

15.

De component Mijn leermiddelen van de Leerportaalaanbieder navigeert de Onderwijsdeelnemer naar de Toegangslink en daarmee naar de component Educatieve software of het Digitaal toetssysteem van de Leermiddelenaanbieder van het Leermiddel.

16.

De Leermiddelenaanbieder verzamelt de attributen van de Onderwijsdeelnemer bij de federatieve IdP.

17.

De federatieve IdP haalt de attributen op uit de digitale identiteit van de Onderwijsdeelnemer.

De attributen zijn conform het ARP dat de Onderwijsorganisatie heeft afgesloten met de Leverancier van de component Educatieve software of Digitaal toetsplatform in de rol van Leermiddelenaanbieder.

18.

De federatieve IdP stuurt de digitale identiteit en de attributen van de Onderwijsdeelnemer door naar Leermiddelenaanbieder.

In de attributen zitten minimaal het ECK iD en voor de hybride situatie een alternatief userId als unieke identifier van de Onderwijsdeelnemer en het schoolId van de Onderwijsorganisatie.

19.

De Leermiddelenaanbieder authentiseert en autoriseert de Onderwijsdeelnemer. De Onderwijsdeelnemer heeft nog geen toegang tot het Leermiddel en er dient een nieuwe Licentie aangemaakt te worden.

20.

De component Educatieve software of Digitaal toetssysteem doet een verzoek bij der component Licentiekantoor om een licentie aan te maken.

21.

In het Licentiekantoor van de Leermiddelenaanbieder worden alle relevante Aanspraken op het Leermiddel voor de Onderwijsdeelnemer (op basis van eckId) en de Onderwijsorganisatie (op basis van schoolId) opgehaald.

Een Licentiekantoor bepaalt op basis van de beslisboom in gebruik nemen digitaal leermiddel of de Onderwijsdeelnemer een geldige aanspraak heeft.

In dit scenario gaan we ervanuit dat er een geldige Aanspraak is gevonden. De Onderwijsdeelnemer voldoet aan de autorisatieregel van de Aanspraakvariant van de Aanspraak en kan het Leermiddel in gebruik gaan nemen.

21ab.

BUITEN SCOPE POC

Indien de Onderwijsdeelnemer een persoonlijke aanspraak heeft op het Leermiddel en deze is verworven met een activatiecode, dan wordt door het Licentiekantoor aan de Onderwijsdeelnemer gevraagd om de activatiecode in te voeren.

De Onderwijsdeelnemer voert de activatiecode in.

Deze additionele interactie betreft een uitzondering voor een Leermiddel en is als dusdanig als een optionele tussenstap 21a en 21b toegevoegd aan de interactieanalyse.

22

Het Licentiekantoor van de Leermiddelenaanbieder maakt een Licentie op het Leermiddel aan voor de Onderwijsdeelnemer.

23.

Het Licentiekantoor van de Leermiddelenaanbieder bevestigt aan de component Educatieve software of Digitaal toetssysteem dat de Onderwijsdeelnemer het Leermiddel mag gaan gebruiken.

24.

De component Educatieve software of Digitaal toetssysteem geeft de Onderwijsdeelnemer toegang tot de Leermaterialen en/of de Toetsen uit het Leermiddel.

25.

Het Licentiekantoor van de Leermiddelenaanbieder stuurt een melding van in gebruik name naar de component Faciliteit van leveren (of arrangeren) van digitale leermiddelen van de Leermiddelenshop, de component Mijn Leermiddelen van de Leerportaalaanbieder en optioneel naar de component Overkoepelend dashboard gebruik van de Dashboardaanbieder dat de Onderwijsdeelnemer een Leermiddel uit een Aanspraak in gebruik heeft genomen.

26.

De Besteller kan in de component Faciliteit van leveren (of arrangeren) van digitale leermiddelen van de Leermiddelenshop vervolgens zien dat er bij een Aanspraak een Leermiddel in gebruik is genomen.

De Onderwijsmedewerker kan deze in gebruik name ook inzien in de component Overkoepelend dashboard gebruik van de Dashboardaanbieder.

27.

In de component Mijn Leermiddelen van de Leerportaalaanbieder wordt op basis van het bericht van in gebruik name de Toegangslink voor de Onderwijsdeelnemer beheerd.

De link mag zichtbaar blijven voor de Onderwijsdeelnemer tot de in het in gebruik name bericht gespecificeerde einddatum (expirationDate) van de OnderwijsdeelnemerLicentie.

Beslisboom in gebruik nemen digitaal leermiddel in Licentiekantoor

In het Licentiekantoor van de Leermiddelenaanbieder wordt nagegaan of een Onderwijsdeelnemer (of -medewerker) een aanspraak heeft op het Leermiddel en deze al dan niet in gebruik mag nemen. Hierbij worden een aantal zaken gecontroleerd. Allereerst of het individu bekend is, vervolgens of er al een actieve licentie is en indien dit niet het geval is of de leerling een aanspraak op het leermiddel heeft. Dit proces van toegang verlenen is nader uitgewerkt in onderstaande beslisboom.

Figuur 2. Beslisboom in gebruik nemen en gebruiken leermiddel

Uit deze beslisboom blijkt een hiërarchie in het nagaan van aanspraken. Allereerst wordt gekeken of er een persoonlijke aanspraak voor de Onderwijsdeelnemer is, vervolgens of er een open aanspraak voor een Lesgroep of Vak is en tot slot of er een open aanspraak voor een School is. In theorie is het mogelijk dat er meerdere aanspraken van dezelfde aanspraakvariant zijn die van toepassing kunnen zijn op de Onderwijsdeelnemer. In dat geval kan de Leermiddelenaanbieder een keuze maken op welke van deze aanspraken de nieuwe Licentie van de Onderwijsdeelnemer wordt geregistreerd.

In het Ecosysteem worden OnderwijsmedewerkerLicenties alleen individueel toegekend. Zodra er geen SchoolOnderwijsmedewerker aanspraak voor de Onderwijsmedewerker gevonden kan worden, dan krijgt de Onderwijsmedewerker geen toegang.

Technisch: APIs

Voor dit proces zijn de volgende brongegevens relevant:

De interactieanalyse maakt gebruik van de:


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

 1. 0.0.1: Outline van de pagina is gemaakt op basis van bestaande content.

 2. 0.0.2: Verwijzingen naar Scenariobeschrijvingen Verwerven en in gebruik nemen bijgewerkt.