Levenscyclus en statussen Leermiddelen

Titel

Levenscyclus en statussen Leermiddelen

Status

In ontwikkeling ROSA-Architectuurscan BEsluitvorming IMPLEMENTATIE in beheer

Versie

0.0.3

Datum

8 Maart 2024

Auteur

Werkgroep Verwerven en in gebruik nemen

Acties

  • Geen openstaande acties

In de praktijksituatie Verwerven en in gebruik nemen leermiddelen verstaan we onder leermiddelen de producten in de vorm van 1) een enkel leermiddel of 2) een set van leermiddelen. Een leermiddel heeft een levenscyclus en voor iedere fase in de levenscyclus een aparte status.

Een leermiddel wordt verworven in een Bestelomgeving leermiddelen van een Leermiddelenverkoper. Voor de Bestelomgeving leermiddelen is het van belang om te weten vanaf welk moment het leermiddel verkocht mag worden, in gebruik genomen kan worden, en uiteindelijk niet meer beschikbaar is en niet meer gebruikt kan worden. Deze informatie over de levensfase van een leermiddel wordt gedeeld middels een status.

In onderstaande figuur zijn alle statussen uit de levenscyclus van een leermiddel weergegeven.

Figuur 1. Statussen van een Leermiddel

Een leermiddel wordt aangekondigd met de status nog niet beschikbaar. Dit geeft de Bestelomgeving leermiddelen de mogelijkheid om het leermiddel reeds op te nemen als een aankomend product. Op een gegeven moment kan het leermiddel verkocht worden. De status wijzigt dan naar beschikbaar. Indien een leermiddelenaanbieder besluit om het leermiddel bij nader inzien toch niet beschikbaar te maken dan kan de status van het leermiddel in de Leveranciersspecfieke leermiddelencatalogus gewijzigd worden naar komt-nooit-beschikbaar.

Een leermiddel dat beschikbaar is zal op een gegeven moment uitgefaseerd gaan worden. Dit gaat in twee stappen. Allereerst wijzigt de status naar niet meer beschikbaar. Het leermiddel mag niet meer verkocht worden. Het kan echter wel zo zijn dat er nog aanspraken en licenties geldig zijn op het leermiddel. Indien de laatste aanspraak en licentie is verlopen wijzigt de status naar de finale staat van niet meer beschikbaar en te gebruiken.

Specifiek voor fysieke en combi leermiddelen zijn er twee tussenstadia benoemd. Deze stadia kunnen door de aanbiedende leverancier gebruikt worden om aan te geven dat een Leermiddel beperkt leverbaar of tijdelijk niet leverbaar is.

In aanvulling op de status is er in de productbeschrijving van het leermiddel ook een aantal datumvelden opgenomen. Deze datumvelden kondigen een statusovergang aan. De aanbiedende leveranciers kunnen en soms moeten deze datumvelden gebruiken in de Leveranciersspecifieke leermiddelencatalogus. Dit stelt de verkopende leveranciers in staat om tijdig te kunnen reageren op statuswijzigingen.

In onderstaande tabel zijn de vullingsregels met betrekking tot deze datumvelden beschreven. Voor iedere status is aangegeven welke datumvelden verplicht zijn en aan welke voorwaarden de datum (in het verleden of in de toekomst) moet voldoen.

Status

FirstPublished
Date

Datum dat product op de markt is verschenen of de verwachte verschijningsdatum

Depreciation
Date

Vanaf deze datum is er een opvolger beschikbaar. Aangeraden wordt om deze te gebruiken.

SupportedUntil
Date

Vanaf deze datum is het product niet meer te bestellen.

EndOfLife
Date

Na deze datum is het product niet meer beschikbaar.

Nog niet beschikbaar

Verplicht

Datum in toekomst

-

-

-

Beschikbaar

Verplicht

Datum in verleden

Optioneel

Optioneel

Datum in toekomst

Optioneel

Datum in toekomst

Tijdelijk niet leverbaar

Verplicht

Datum in verleden

Optioneel

Optioneel

Datum in toekomst

Optioneel

Datum in toekomst

Beperkt leverbaar

Verplicht

Datum in verleden

Optioneel

Optioneel

Datum in toekomst

Optioneel

Datum in toekomst

Niet meer beschikbaar

Verplicht

Datum in verleden

Optioneel

Verplicht

Datum in verleden

Optioneel

Datum in toekomst

Niet meer beschikbaar en te gebruiken

Verplicht

Datum in verleden

Optioneel

Verplicht

Datum in verleden

Verplicht

Datum in verleden

Komt nooit beschikbaar

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

  1. 0.0.1: Outline van de pagina is gemaakt op basis van bestaande content.

  2. 0.0.2: Tekst geactualiseerd op basis van herziening rollen en referentiecomponenten in het architectuurkader. Daarnaast is er een status Licensed toegevoegd aan de Aanspraak om duidelijk te maken dat de Aanspraak niet meer geannuleerd kan worden.

  3. 0.0.3: Pagina aangepast naar Levenscyclus Leermiddelen. Informatie over aanspraken is verplaatst naar een separate pagina over Leveringsorders, aanspraken, leermiddelorders en contracten.