Events API

Titel

Events API

Status

DRAFT ARCHITECTenraad REDACTIE BEsluitvorming CONCEPT

Stadium

POC PILOT BEHEER

Versie

0.0.4

Datum

13 Juli 2023

Auteur

Architectenraad Edu-V

Acties

 • Geen openstaande acties

De Events API is de technische implementatie van het transactiepatroon Abonneren op wijzigen middels notificaties.

De technische specificatie bestaat uit:

Samenvatting

Scopes

 • la.catalogue

 • sis.school

 • sis.student-teacher-group

 • sis.student-delivery

Producer

 • Leermiddelenaanbieder – Leveranciersspecifieke Leermiddelencatalogus

 • Administratiesysteemaanbieder – Administratiesysteem onderwijsdeelnemers

Consumer

 • Leermiddelenaanbieder

 • Leermiddelenshop

 • Leerportaalaanbieder

 • Dashboardaanbieder

Berichten

Notification

Endpoints

Producer

POST Subscribe to notifications for new/modified/deleted data objects from an API

GET Get notifications after created datetime

Consumer

POST Receive one notification

POST Receive notifications

Berichtdefinitie: Notification

Een Notificatie bevat alle informatie ten behoeve van de berichteninfrastructuur om deze als Leverancier correct te kunnen verwerken.

Bij het versturen van Notificatie berichten hanteren we de volgende afspraken:

 • Zodra er meerdere Notificaties tegelijkertijd worden verstuurd dan zijn ze gesorteerd op volgorde van aanmaken (veld created), de oudste notificaties als eerste.

 • Notificaties worden gestuurd na een gebeurtenis en het aanmaken van een dataobject (bijvoorbeeld een nieuwe, gewijzigde of verwijderde entiteit). Al deze Notificaties dienen te worden verwerkt door de ontvanger.

 • Iedere Notificatie heeft een eigen unieke identifier id en de identifier van het dataobject objectId.

 • In het veld created is een tijdstempel opgenomen van de actie die als trigger heeft gediend voor de notificatie. Deze tijdstempel betreft niet het moment van versturen of verwerken van de notificatie. Dit veld kan door de Ontvanger gebruikt worden om notificaties op volgorde te verwerken.

 • Voor het verwijderen van een dataobject kan door de Verzender gebruik gemaakt worden van het veld isDeleteNotification met de waarde True. Dit is tevens het signaal voor de Ontvanger dat er geen verdere notificaties meer verstuurd worden voor dit dataobject.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

id

string

uuid

Unieke identifier voor deze notificatie

d290f1ee-6c54-4b01-90e6-d701748f0851

V

 

schemaVersion

string

string

Het versienummer van de berichtdefinitie die wordt gehanteerd.

1.3.0

V

Conform Semantic Versioning 2.0.0

objectType

string

ENUM

Het type object waarvan een notificatie wordt verstuurd.

Student
StudentDelivery
Employee
Class
Group
SchoolPeriod
SchoolSubject
Product

V

 

objectId

string

string

Identifier van het dataobject dat wordt verstuurd in het Event.

-

O

Is verplicht bij isDeleteEvent

userIdType

string

ENUM

Het type userId dat wordt gehanteerd in het veld objectId, indien het object een user betreft.

ECKiD
nlPersonProfileId
nlPersonRealId
Las-key
BasispoortId
Medewerkernummer

O*

Indien het dataobject een Student, Employee of StudentDelivery betreft, dan wordt hier gespecificeerd welke type userId is gehanteerd als objectId

schoolId

string

string

Identifier van de onderwijsorganisatie waartoe het dataobject behoort.

 

O*

Indien het dataobject uit de SIS API komt dan is dit veld verplicht.

De schoolId dient te worden gebruikt om het object op te vragen.

schoolPeriod

string

string

Referentie naar schoolperiode

2021-2022

O*

Referentie naar schoolPeriod.name

Indien het dataobject uit de SIS API komt dan is dit veld verplicht.

Dit stelt de Ontvanger in staat om het nieuwe, gewijzigde of verwijderde dataobject voor de correcte schoolperiode op te vragen.

edu_org_id

string

string

Onderwijsorganisatie waarop de consent is geregistreerd voor de uitwisseling van het data object.

 

O*

Indien het dataobject uit de SIS API komt dan is dit veld verplicht.

De edu_org_id dient te worden gebruikt om het object op te vragen.

created

string

datetime

Tijdstempel van actie die als trigger heeft gediend voor de notificatie

2017-07-21T17:32:28Z

V

 

url

string

string

URL naar het endpoint om het nieuwe of gewijzigde dataobject op te halen.

 

O

 

isDeleteNotification

boolean

boolean

Indicatie voor de ontvanger dat dit het laatste bericht is betreffende dit dataobject aangezien deze verwijderd is.

True of False

O

 

Status- en foutcodes

Status code

Status

statusMessage

Toelichting

200

0

OK

Bericht succesvol verwerkt

400

1

Failing event

Schemavalidatie niet succesvol

400

2

schemaVersion not supported

De ontvanger kan de gehanteerde SchemaVersion niet verwerken

401

3

scope required

Verzender is niet geautoriseerd voor scope

403

4

consent required

De gegevenssoort is van classificatie IV. Dit vereist een activering van de gegevensuitwisseling. Dit is in dit foutscenario niet het geval.

403

5

edu_org_id unknown

De Verzender communiceert in de context van een Onderwijsorganisatie die niet bekend is bij Ontvanger

400

99

Vullingsregel: in statusMessage een beschrijving van de reden opnemen

Overige reden

Technisch: API specificatie


Release notes

 • 0.0.1: Eerste draft van de API.

 • 0.0.2: Berichtdefinities en YAML files zijn toegevoegd t.b.v. de 80 procent specificatie.

 • 0.0.3: De technische specificatie is verder uitgewerkt.

  • edu_org_id is toegevoegd aan alle endpoints als implementatie van het activeren en deactiveren van gegevensuitwisselingen en de M2M identificatie en authenticatie.

  • De Events API is herschreven naar het transactiepatroon Abonneren op wijzigingen middels notificaties.

   • Producer heeft een endpoint subscribe en een endpoint voor Consumers om notificaties na een bepaalde tijdstempel op te vragen.

   • Consumer heeft endpoint om een notificatie te ontvangen en een endpoints om notificaties te ontvangen.

  • De status- en foutcodes zijn toegevoegd aan de documentatie en aan de YAML.

  • In de YAML is aangegeven welke referentiecomponent de endpoints aanbiedt als Producer.

  • De YAML is geactualiseerd op basis van de bovenstaande wijzigingen.

 • 0.0.4: De school periode is toegevoegd aan het notificatiebericht. Dit stelt de ontvanger in staat om het gewijzigde, nieuwe of verwijderde data object van een specifiek schooljaar op te vragen.