Progress API

Titel

Progress API

Status

In ontwikkeling ROSA-Architectuurscan BEsluitvorming implementatie in beheer

Versie

Documentatie: 0.0.4

schemaVersion: 0.0.4

Datum

19 April 2024

Auteur

Werkgroep Evalueren leervoortgang en resultaten

Acties

 • Geen openstaande acties

De Progress API wordt gebruikt om informatie over leermateriaalgebruik te delen in het Afsprakenstelsel Edu-V. Deze API wordt aangeboden als onderdeel van de gegevensdienst leermateriaalgebruik met de Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal als Verzender.

De technische specificatie bestaat uit:

Samenvatting

Gegevensdienst

Leermateriaalgebruik

Scopes

 • progress

Berichten

Verzender

 • Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal

Ontvanger

 • Leermiddelendashboard

Endpoints

Leermiddelendashboard

 • PUT SimpleProgress

Bericht: SimpleProgress (Leermateriaalgebruik)

In dit bericht wordt aangegeven of de onderwijsdeelnemer het leermateriaal heeft gestart of afgerond. Daarnaast kan de Aanbieder een signaal meesturen naar het Leermiddelendashboard. Dit signaal bestaat uit een indicator voor follow-up (pleaseFollowUp), een beschrijving (additionalInfo) en een deeplink (detailUrl) naar de rapportage in de Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

id

string

uuid

Unieke identifier voor dit bericht over leermateriaalgebruik

 

V

Indien de status wijzigt wordt hetzelfde id gehanteerd.

student

object

userReference

De onderwijsdeelnemer waarvoor leermateriaalgebruik wordt gemeld.

 

V

Conform referentie naar een eindgebruiker

school

object

schoolreference

De onderwijsaanbieder waarde onderwijsdeelnemer het leermateriaal heeft gebruikt

 

V

Conform referentie naar onderwijsaanbieder

assignable
UnitId

string

string

Referentie naar de Assignable Unit (Leermateriaal) waarvoor het voortgangsgeven wordt gedeeld.

 

V

Voor meer info zie Course API 

courseId

string

string

Referentie naar de Course waarvoor het voortgangsgegeven wordt gedeeld.

 

V

Voor meer info zie Course API 

status

string

ENUM

Status van het leermateriaalgebruik geeft aan of het Leermateriaal door de onderwijsdeelnemer is gestart of afgerond.

not-started

started

completed

abandoned

V

not-started wordt alleen gestuurd om de status van started te annuleren bij een foutcorrectie

timestamp

string

datetime

Tijdstempel van actie die als trigger heeft gediend voor het event

2017-07-21T17:32:28Z

V

 

additionalInfo

string

string

Korte omschrijving van een signalering die getoond wordt bij het leermateriaalgebruik

Good

Attention

O

De omschrijving is kort en kan zo gemakkelijk getoond worden bij het voortgangs-gegeven in de UI van het Leermiddelendashboard.

detailsUrl

string

url

Deeplink naar een detailrapportage in de Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal met meer informatie voor de onderwijsdeelnemer of onderwijsmedewerker.

www.link.nl

O

 

pleaseFollowUp

boolean

boolean

Indicator of dit Leermateriaalgebruik aandacht betreft van de onderwijsmedewerker

True

False

O

 

Status- en foutcodes

Voor alle APIs uit het Afsprakenstelsel Edu-V zijn de status- en foutcodes beschreven op de pagina Status- en foutcodes. Hierbij is onderscheid gemaakt in algemene en voor de API specifieke status- en foutcodes.

Technisch: API specificatie

Release notes

 • 0.0.1: Berichtdefinities overgenomen en Progress API YAML uitgewerkt.

 • 0.0.2: Referentie naar een eindgebruiker gewijzigd en ook edu_org_id toegevoegd als query parameter voor Regie op gegevens.

 • 0.0.3: Er zijn wijzigingen uit de architectuur verwerkt:

  • Attribuut schemaVersion is verwijderd uit de objecten.

  • Query parameter schemaVersion is verwijderd uit de koppelvlakken.

  • Query parameter edu_org_id is verwijderd uit de koppelvlakken waar consent voor nodig is.

  • Query parameters orgMasterId, orgId en orgIdType zijn toegevoegd om informatie over een onderwijsaanbieder op te vragen.

 • 0.0.4: Typo’s in de YAML.