Edu-V gegevensdiensten

Titel

Edu-V gegevensdiensten

Status

In ontwikkeling ROSA-Architectuurscan BEsluitvorming in beheer

Versie

0.0.6

Datum

31 Januari 2024

Auteur

Architectenraad Edu-V

Acties

 • Geen openstaande acties

Via het afsprakenstelsel van Edu-V wisselen leveranciers onderling gegevens uit. Leveranciers bieden applicaties aan waarin gegevens ontstaan, worden opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens kunnen van toegevoegde waarde zijn in applicaties van andere leveranciers. Het afsprakenstelsel maakt het mogelijk om deze gegevens precompetitief, veilig, (toekomst)bestendig en indien van toepassing onder regie van de onderwijsorganisatie uit te wisselen.

In het afsprakenstelsel wordt gewerkt met gegevensdiensten. In een gegevensdienst zijn afspraken gemaakt over de gegevenssoorten, de attributen en de bijbehorende koppelvlakspecificatie (APIs). Leveranciers kunnen deze gegevensdiensten aanbieden of consumeren in hun applicaties door het implementeren van de gegevensdiensten voor referentiecomponenten.

In deze sectie zijn de gegevensdiensten uit het Edu-V afsprakenstelsel gedefinieerd. De sectie bestaat uit de volgende inhoud:

Conceptueel model gegevensdiensten

In de praktijk worden allerlei verschillende applicaties aangeboden waarin diverse functionaliteiten worden gecombineerd tot een waardevol product voor de gebruiker. In het afsprakenstelsel van Edu-V werken we met referentiecomponenten. Deze referentiecomponenten zijn gedefinieerd in het architectuurkader Edu-V en beschrijven een (deel)functionaliteit van een applicatie.

Het is als leverancier mogelijk om in een applicatie één of meerdere referentiecomponenten aan te bieden. De referentiecomponenten geven het recht of de plicht om gegevensdiensten aan te bieden of te consumeren. Een referentiecomponent wisselt gegevens uit in de transactierol van Bron, Afnemer, Verzender of Ontvanger.

Deze werking is nader toegelicht in het conceptueel model zoals weergegeven in figuur 1.

Figuur 1. Conceptueel model Ecosysteem met vijf leveranciers en drie gegevensdiensten

In het ecosysteem uit het conceptueel model zijn vijf leveranciers met elk één applicatie actief:

 • Leverancier A biedt een applicatie aan met twee referentiecomponenten:

  • Administratiesysteem onderwijsdeelnemer in de transactierol Bron voor de gegevensdienst Onderwijsadministratie.

  • Administratiesysteem leerresultaten in de transactierol Ontvanger voor de gegevensdienst Leerresultaten.

 • Leverancier B biedt een applicatie aan met één referentiecomponent:

  • Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal in de transactierol Afnemer voor de gegevensdienst Onderwijsadministratie.

 • Leverancier C biedt een applicatie aan met twee referentiecomponenten:

  • Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal in de transactierol Afnemer voor de gegevensdienst Onderwijsadministratie én Verzender voor de gegevensdienst Leermateriaalgebruik.

  • Digitaal toetssysteem in de transactierol Afnemer voor de gegevensdienst Onderwijsadministratie én Verzender voor de gegevensdienst Leerresultaten.

 • Leverancier D biedt een applicatie aan met één referentiecomponent:

  • Digitaal toetssysteem in de transactierol Afnemer voor de gegevensdienst Onderwijsadministratie én Verzender voor de gegevensdienst Leerresultaten.

 • Leverancier E biedt een applicatie aan met één referentiecomponent:

  • Leermiddelendashboard in de transactierol Afnemer voor de gegevensdienst Onderwijsadministratie, Ontvanger voor de gegevensdienst Leermateriaalgebruik én Ontvanger voor de gegevensdienst Leerresultaten.


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

 • 0.0.1: De gegevensdiensten zijn opgesteld op basis van de eerdere uitwerking van gegevenssoorten, verzenders en ontvangers. Voor ieder van de referentiecomponenten is aangegeven voor welke gegevensdiensten ze in aanmerking komen. Ook zijn de technische vereisten per referentiecomponent en gegevensdienst uitgewerkt.

 • 0.0.2: Gegevensdiensten voor de praktijksituatie Verwerven en in gebruik nemen toegevoegd.

 • 0.0.3: Links naar de technische documentatie van de APIs toegevoegd.

 • 0.0.4: Gegevensdiensten naar een separate sectie verplaatst. Conceptueel model gegevensdiensten toegevoegd. Tabellen met detailinformatie naar een eigen pagina verplaatst:

 • 0.0.5: Gegevensdiensten SIS API opgesplitst in:

  • Onderwijsorganisatie

  • Adresgegevens fijndistributie

  • Onderwijsaanbod

 • 0.0.6: De pagina is besproken tijdens de bijeenkomst van de Architectenraad Edu-V en is gereed voor de ROSA-architectuurscan.