Overzicht van Edu-V gegevensdiensten

Titel

Edu-V gegevensdiensten

Status

In ontwikkeling ROSA-Architectuurscan BEsluitvorming implementatie in beheer

Versie

0.0.5

Datum

24 Mei 2024

Auteur

Architectenraad Edu-V

Acties

 • Op basis van de uitwerking van de praktijksituaties worden de gegevensdiensten geactualiseerd.

In onderstaand overzicht zijn de gegevensdiensten uit het Edu-V afsprakenstelsel weergegeven. Voor ieder van de gegevensdiensten is aangegeven welke referentiecomponenten de gegevensdienst kunnen benutten. Voor ieder van de referentiecomponenten is aangegeven in welke transactierol dit mogelijk is. In het architectuurkader is ook meer informatie te vinden over de gegevenssoorten en het gegevensmodel en –definities

Gegevensdienst

Omschrijving

Gegevens

API

Transactierol

Referentiecomponent

Onderwijs-aanbod

Aangeboden opleidingen en vakken van onderwijsaanbieders

Organisation

StudyOffering

SubjectOffering

Education

Bron

Administratiesysteem onderwijsdeelnemer

Afnemer

Selectieomgeving leermiddelen

Bestelomgeving leermiddelen

Aanspraakmanager

Leermiddelenportaal

Onderwijsleeromgeving

Leermiddelendashboard

Dienst met SSO

Authenticerende Dienst

Onderwijs-inrichting

Inschrijvingen op aangeboden vakken en opleidingen, toewijzingen van onderwijsmedewerkers en groepen

SchoolPeriod

Enrollment

Assignment

Group

Association

Bron

Administratiesysteem onderwijsdeelnemer

Afnemer

Bestelomgeving leermiddelen

Aanspraakmanager

Dienst met SSO

Authenticerende Dienst

Onderwijs-deelnemers

Onderwijsdeelnemers die ingeschreven zijn bij onderwijsaanbieders

Student

Students

Bron

Administratiesysteem onderwijsdeelnemer

Afnemer

Bestelomgeving leermiddelen

Dienst met SSO

Authenticerende Dienst

Authenticerende Identity Provider

Delegerende Identity Provider

Communication

Students

Bron

Administratiesysteem onderwijsdeelnemer

Afnemer

Dienst met SSO

Authenticerende Dienst

Authenticerende Identity Provider

Delegerende Identity Provider

Demographics

Students

Bron

Administratiesysteem onderwijsdeelnemer

Afnemer

Digitaal toetssysteem

Accessability

Students

 

Administratiesysteem onderwijsdeelnemer

Afnemer

Nog geen afnemers

DeliveryAddress

Students

Bron

Administratiesysteem onderwijsdeelnemer

Afnemer

Bestelomgeving leermiddelen

Onderwijs-medewerkers

Onderwijsmedewerkers werkzaam voor onderwijsaanbieders

Employee

 

Employees

Bron

Administratiesysteem onderwijsmedewerker

Afnemer

Administratiesysteem onderwijsdeelnemer

Dienst met SSO

Authenticerende Dienst

Authenticerende Identity Provider

Delegerende Identity Provider

Bestelomgeving leermiddelen

Communication

Employees

Bron

Administratiesysteem onderwijsmedewerker

Afnemer

Administratiesysteem onderwijsdeelnemer

Dienst met SSO

Authenticerende Dienst

Authenticerende Identity Provider

Delegerende Identity Provider

Organisation
Roles

Employees

Bron

Administratiesysteem onderwijsmedewerker

Afnemer

Administratiesysteem onderwijsdeelnemer

Dienst met SSO

Authenticerende Dienst

Authenticerende Identity Provider

Delegerende Identity Provider

Leermiddelen

Leermiddelen die als zijn te verwerven als onderwijsorganisatie of particulier

Product

Set

Access URL

Catalogue

Bron

Leveranciersspecifieke leermiddelencatalogus

Afnemer

Overkoepelende leermiddelencatalogus

Bestelomgeving leermiddelen

Selectieomgeving leermiddelen

Leermiddelenportaal

Onderwijsleeromgeving

Aanspraakmanager

Leermiddelendashboard

Leermaterialen

Inhoudelijke structuur van leermiddelen bestaande uit leermodules en leermaterialen

Course

Block

AUS

Deeplink

Course

Bron

Leermaterialencatalogus

Afnemer

Overkoepelende leermiddelencatalogus

Onderwijsleeromgeving

Leermiddelendashboard

Leveringsorders

Opdrachten om een digitaal leermiddel uit een bestelling te laten leveren door een aanspraakmanager

DeliveryOrder
Request

Delivery

Verzender

Bestelomgeving leermiddelen

Ontvanger

Aanspraakmanager

DeliveryOrder
Confirmation

Delivery

Verzender

Aanspraakmanager

Ontvanger

Bestelomgeving leermiddelen

DeliveryOrder

Delivery

Bron

Bestelomgeving leermiddelen

Afnemer

Aanspraakmanager

Bestelomgeving leermiddelen

Leermiddelenportaal

Licentieregistratie

DeliveryOrders for School

Delivery

Bron

Bestelomgeving leermiddelen

Afnemer

Leermiddelendashboard

Leermiddelenportaal

DeliveryOrders for User at School

Delivery

Bron

Bestelomgeving leermiddelen

Afnemer

Leermiddelendashboard

DeliveryOrders for Contract

Delivery

Bron

Bestelomgeving leermiddelen

Afnemer

Licentieregistratie

Aanspraken

Activatie- en gebruiksrecht op een leermiddel voor een eindgebruiker

Entitlement
Request

Entitlement

Verzender

Aanspraakmanager

Ontvanger

Licentieregistratie

Leermiddelenportaal

Entitlement
Confirmation

Entitlement

Verzender

Licentieregistratie

Leermiddelenportaal

Ontvanger

Aanspraakmanager

Entitlement

Entitlement

Bron

Aanspraakmanager

Afnemer

Leermiddelendashboard

Leermiddelenportaal

Bestelomgeving leermiddelen

Leermiddel-activatie

Meldingen van het in gebruik nemen (activeren) van een digitaal leermiddel door een eindgebruiker

InitialActivation

Usage

Verzender

Licentieregistratie

Ontvanger

Aanspraakmanager

Leermiddel-gebruik

Frequentie van gebruik en laatste gebruik van een digitaal leermiddel door een eindgebruiker.

Usage by Entitlement

Usage by DeliveryOrder

Usage

Bron

Licentieregistratie

Afnemer

Aanspraakmanager

Bestelomgeving leermiddelen

Leermiddelendashboard

Usage for School

Usage for User at School

Usage

Bron

Licentieregistratie

Afnemer

Leermiddelendashboard

Usage by Contract

Usage

Bron

Licentieregistratie

Afnemer

Bestelomgeving leermiddelen

Leermiddelorders (B2B inkoop)

Inkooporderverzoeken vanuit een leermiddelenverkoper aan een leermiddelenaanbieder

OrderRequest

CreditOrder

Order

Verzender

Bestelomgeving leermiddelen

Ontvanger

Ordersysteem leermiddelen

Order
Confirmation

CreditOrder
Confirmation

Order

Verzender

Ordersysteem leermiddelen

Ontvanger

Bestelomgeving leermiddelen

Activatiecode-verzoek

Verzoek om een activatiecode aan te maken of in te trekken

ActivationCode
Request

ActivationCodeRevokeRequest

Activation
Code

Verzender

Bestelomgeving leermiddelen

Ontvanger

Licentieregistratie

ActivationCode
Confirmation

ActivationCodeRevoke
Confirmation

Activation
Code

Verzender

Licentieregistratie

Ontvanger

Bestelomgeving leermiddelen

Leermateriaal-gebruik

Informatie over het gebruik van leermaterialen door onderwijsdeelnemers

Progress

Progress

Verzender

Digitaal toetssysteem

Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal

Ontvanger

Administratiesysteem leerresultaten

Leermiddelendashboard

Leerresultaten

Leerresultaten die onderwijsdeelnemers hebben behaald op leermaterialen

Result

Score

Results

Verzender

Digitaal toetssysteem

Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal

Ontvanger

Administratiesysteem leerresultaten

Leermiddelendashboard

Identiteits-verklaring

Identiteitsverklaring van de digitale identiteit van een eindgebruiker

SAML of OIDC

Bron

Authenticerende Identity Provider

Delegerende Identity Provider

Federatieve hub

Afnemer

Delegerende Identity Provider

Federatieve hub

Dienst met SSO

Consent

Autorisatie van een gegevensdienst voor een onderwijsaanbieder tussen een gegevensaanbieder en –afnemer

ConsentStatus

 

Consent

Bron

Consentmanagement

Afnemer

Consentdashboard


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

 • 0.0.1: Tekst is overgenomen uit de pagina Gegevensdiensten.

 • 0.0.2: Gegevensdiensten van SIS API opgesplitst in:

  • Onderwijsorganisatie

  • Adresgegevens fijndistributie

  • Onderwijsaanbod

 • 0.0.3: De pagina is besproken tijdens de bijeenkomst van de Architectenraad Edu-V en is gereed voor de ROSA-architectuurscan.

 • 0.0.4: De gegevensdiensten zijn bijgewerkt op basis van de aanpassingen in de APIs.

 • 0.0.5: Consistentie van referentiecomponenten toegangsketen bijgewerkt.