Catalogue API

Titel

Catalogue API

Status

In ontwikkeling ROSA-Architectuurscan BEsluitvorming implementatie in beheer

Versie

documentatie: 0.0.8

schemaVersion: 0.0.6

Datum

24 Mei 2024

Auteur

Werkgroep Verwerven en in gebruik nemen

Acties

 • Geen openstaande acties

De Catalogue API wordt gebruikt om informatie over producten (leermiddelen en sets van leermiddelen) te delen in het Afsprakenstelsel Edu-V. Deze API wordt aangeboden als onderdeel van de gegevensdienst Leermiddelen met de referentiecomponent Leveranciersspecifieke leermiddelencatalogus als Bron.

Het product bevat alle informatie noodzakelijk voor het (laten) verwerven van leermiddelen. Ook bevat het product de toegangslink die geplaatst wordt in het Leermiddelenportaal. Deze toegangslink wordt gebruikt voor het in gebruik nemen van een leermiddel door een onderwijsdeelnemer of -medewerker.

De technische specificatie bestaat uit:

Samenvatting

Gegevensdienst

Leermiddelen

Scopes

 • catalogue

Objecten

Bron

 • Leveranciersspecfieke leermiddelencatalogus

Afnemers

 • Overkoepelende leermiddelencatalogus

 • Selectieomgeving leermiddelen

 • Bestelomgeving leermiddelen

 • Aanspraakmanager

 • Leermiddelenportaal

 • Onderwijsleeromgeving

 • Leermiddelendashboard

Endpoints

Leverancierspecifieke leermiddelencatalogus

 • GET Products

 • GET Product by ID

 • GET Products Info for Display in Portal

 • GET Product Info by ID for Display in Portal

Notifications

De Notifications API kan gebruikt worden om als afnemer een notificatie te ontvangen bij een wijziging in de stand (nieuw/gewijzigd/verwijderd Product). Hiervoor dient zowel de bron als de afnemer dan de Berichteninfrastructuur en de Notifications API te hebben geïmplementeerd.

Objecten: Product

Het object Product beschrijft een LeermiddelBeschrijving of een SetBeschrijving. In de ProductBeschrijving is alle informatie opgenomen om het Product te kunnen tonen in een Overkoepelende leermiddelencatalogus, Selectieomgeving leermiddelen of een Bestelomgeving leermiddelen voor oriënteren, selecteren en/of bestellen. Voor deze activiteiten kan een leverancier van leermiddelen onder meer metadata over de toepassing in het onderwijs (levelSubjects), media (foto’s, video’s en documenten) en businessmodellen (models) toevoegen.

Via de velden status, forSale en de diverse datumvelden wordt de actuele status uit de levenscyclus van het Product gespecificeerd. Indien het Product een combiproduct betreft kan gebruik worden gemaakt van bundledProducts om de onderliggende Leermiddelen te specificeren. Tot slot is het mogelijk om voor ieder digitaal Leermiddel een referentie te maken naar een CursusBeschrijving uit de Course API.

Werkgroep combineren en arrangeren

De link naar de Course API is geplaatst om het combineren en arrangeren van leermaterialen mogelijk te maken. De detailuitwerking hiervan wordt gedaan binnen de werkgroep Combineren en arrangeren.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

productId

string

string

De unieke identifier voor het product.

871792713
0834

V

Voor producten die verkoopbaar zijn wordt er een ISBN of EAN gehanteerd.

Voor overige producten wordt een uuid gegenereerd.

Waarde mag niet gewijzigd worden

publisher

string

string

Naam van de organisatie die het leermiddel aanbiedt en exploiteert: de leermiddelenaanbieder.

Noordhoff

V

 

reseller

string

string

Naam van de organisatie die de rol van leermiddelenverkoper vervult.

The Learning Network

O

Verplicht zodra de Catalogue API wordt aangeboden door een Leermiddelenverkoper.

type

string

ENUM

Type-aanduiding voor het product.

physical

digital

combi

V

Waarde combi als het een combi-product betreft bestaande uit fysiek en digitale leermiddelen

Waarde physical of digital als het product bestaat uit enkel fysieke of digitale leermiddelen

Waarde mag niet gewijzigd worden

status

string

ENUM

Status uit de levenscyclus van een Leermiddel waar dit Product zich in bevindt.

not-yet-available

limited-available

available

temporary-not-available

no-longer-available

will-never-be-available

not-available-or-usable

V

Conform levenscyclus van Leermiddel, zie pagina Producten, Aanspraken en Licenties

forSale

boolean

boolean

Indicatie of het product verkoopbaar is.

True

False

V

False, zodra het product niet te verkopen is. Bijvoorbeeld voor demo-producten

Waarde mag niet gewijzigd worden

saleUnitSize

integer

integer

Verkoopeenheid: het
aantal exemplaren van het
(mogelijk samengesteld)
product dat als eenheid
wordt verkocht.

1

V

Waarde >= 1

isConsumptionProduct

boolean

boolean

Indicatie of het product verbruiksmateriaal
betreft.

Verbruiksmateriaal
gaat slechts een door de
aanbieder gestelde periode
mee.

True

False

O

Voor digitaal materiaal
waarbij de licentie voor
bepaalde tijd
beschikbaar is, moet
dit veld de waarde
"True" bevatten.
Voor digitaal materiaal
waarbij de licentie voor
onbepaalde tijd
beschikbaar is, moet
dit veld de waarde
"False" bevatten

name

string

string

Benaming voor het product.

Getal & Ruimte 12e ed havo/vwo bovenbouw online

V

 

productFamilyName

string

string

De naam van de productfamilie waar dit product onderdeel van is.

Getal & Ruimte

O

 

edition

string

string

Het nummer van de druk
die in de communicatie
over de titel gebruikt moet
worden.

 

O

Formaat: Nr + “Druk”

productUsages

array

ENUM

Aanduiding in welke vorm
het product gebruikt kan worden

leerrboek

werkboek

examenbundel

oefenmateriaal

naslagwerk

docentenmateriaal

toets

examen

anders

O

De lijst met waarden is overgenomen uit de ECK DT CatalogService en uitgebreid met docentenmateriaal, toets en examen.

De waarden worden in de doorontwikkeling van deze gegevensdienst verder herzien waarbij ook gebruiksvormen voor digitale producten worden toegevoegd.

intendedEndUserRole

string

ENUM

Indicatie voor welke eindgebruiker
het product bedoeld is.

student

educator

administrator

O

De waarde student sluit niet uit dat een onderwijsmedewerker geen toegang kan krijgen.

Andersom geldt wel dat de waarde educator gericht is op enkel onderwijsmedewerkers en onderwijzend personeel. Onderwijsdeelnemers kunnen geen toegang krijgen.

De waarde administrator is gericht op producten voor beheerders.

courseReferences

array

Course
Reference

Referentie naar de LeermiddelStructuur-Beschrijving die onderdeel zijn van dit Product

Zie object CourseReference

O

Een Product kan verwijzen naar één of meerdere Courses. Een Course kan in één of meerdere Producten verkocht worden.

De verwijzingen mogen niet wijzigen, foutcorrecties uitgezonderd.

Dit veld blijft leeg voor een set van digitale leermiddelen.

studies

array

Study

De opleidingseenheden waar dit product op gericht is.

Zie object Study

V

Werkingsregel is om dit veld te vullen conform de waardelijst afspraken voor opleidingen, opleidingsjaren en niveaus.

subjects

array

Subject

De vakken waar dit product op gericht is.

Zie object Subject

V

Werkingsregels is om dit veld te vullen conform de waardelijst afspraken voor vakken.

price

array

Price

De algemene verkoopprijs voor het product.

Zie object Price

O

Het betreft de publieke prijsstelling voor het product

Om prijswijzigingen (bijvoorbeeld indexatie) mogelijk te maken kunnen meerdere prijsstellingen gedeeld worden.

Werkingsregel is om indien van toepassing de vorige prijs (t-1), de actuele prijs (t) en indien bekend de toekomstige prijs (t+1) te delen.

payment
Models

array

string (ENUM)

De betaalmodellen die ondersteund worden voor dit product.

pre-paid

post-paid

periodically-paid

O*

Verplicht als het product te verkopen is.

licensePeriod

object

LicensePeriod

Duur van de licentieperiode op het product

Zie object LicensencePeriod

O*

Verplicht als het een digitaal product is.

activation
Period

object

Activation
Period

Beschrijft de wijze waarop de Leermiddelenshop de activationUntilDate kan berekenen.

Zie object ActivationPeriod

O*

Verplicht als het een digitaal product is.

deliveryTypes

array

string

De levervarianten voor dit product.

We hanteren de levervarianten zoals gespecificeerd in dede Delivery API.

O

Verplicht als het een digitaal product is.

trial
AccessUrl

string

url

Optionele URL naar een demo of trial omgeving

www.demo.nl

O

 

default
AccessUrl

string

url

De Toegangslink naar het Leermiddel

 

O*

Verplicht om in te vullen als het type product digital of combi is.

Voor combiproducten en sets van digitale leermiddelen wordt er een overkoepelende Toegangslink opgenomen van waaruit alle onderliggende digitale leermiddelen in gebruik zijn te nemen.

short
Description

string

string

Korte omschrijving die getoond wordt in zoekpagina’s of product-beschrijvingen

-

V

Veld is gevuld en heeft tussen de 1 en 80 karakters.

long
Description

string

string

Lange omschrijving die getoond wordt op productpagina

-

O

 

copyrightType

string

ENUM

Een aanduiding welke vorm van copyright van toepassing is op het product.

cc-by-40

cc-by-sa-40

cc-by-nc-40

cc-by-nc-sa-40

cc-by-nd-40

cc-by-nc-nd-40

cc-by-30

cc-by-sa-30

cc-by-nc-30

cc-by-nc-sa-30

cc-by-nd-30

cc-by-nc-nd-30

yes

no

V

Vulling volgens
CreativeCommons
versie 4.0 NL LOM voorschrift:

 • Creative Commons licentievorm

 • yes (er zitten
  auteursrechten op
  het materiaal maar
  die is niet gelijk aan
  één van de Creative
  Commons licenties)

 • no (er zitten geen
  auteursrechten op
  het materiaal)

authors

object

Authors

De personen en organisaties die hebben gewerkt aan de totstandkoming van het product

Zie object Authors

O

 

media

object

Media
Collection

Collectie van media objecten die getoond kunnen worden bij het Product

Zie object MediaCollection

V

 

followUpProduct

string

productId

Verwijzing naar het productId van het product dat dit product opvolgt.

8717927130834

O

 

related
Products

array

productId

Array van productIds van producten die gerelateerd zijn aan dit Product en getoond kunnen worden bij dit Product.

Toetsproducten passend bij het Leermiddel

Of andere Producten uit een reeks

O

 

bundled
Products

array

productId

Array van productIds van producten die onderdeel zijn van de Set of het Combiproduct

[8717927130834, 8717927130835, 8717927130836]

O*

Verplicht om in te vullen als het product een Setbeschrijving van digitale leermiddelen betreft.

Advies is om voor combiproduct en ook de bundledProducts te vullen met onderliggende producten.

firstPublished
Date

string

date

Datum dat product op de markt is verschenen of de verwachte verschijnings-datum

2022-08-01

V

Conform vullingsregels data passend bij status uit levenscyclus van Leermiddel, zie pagina Producten, Aanspraken en Licenties

deprecation
Date

string

date

Vanaf deze datum is er een opvolger beschikbaar. Aangeraden wordt om deze te gebruiken.

2024-08-01

O*

Conform vullingsregels data passend bij status uit levenscyclus van Leermiddel, zie pagina Producten, Aanspraken en Licenties

supportedUntil
Date

string

date

Vanaf deze datum is het product niet meer te bestellen.

2025-08-31

O*

Conform vullingsregels data passend bij status uit levenscyclus van Leermiddel, zie pagina Producten, Aanspraken en Licenties

endOfLifeDate

string

date

Na deze datum is het product niet meer beschikbaar.

2026-07-31

O*

Conform vullingsregels data passend bij status uit levenscyclus van Leermiddel, zie pagina Producten, Aanspraken en Licenties

dateCreated

string

datetime

Datum en tijdstip waarop de entiteit is aangemaakt

2017-07-21T17:32:28Z

V

 

dateLastModified

string

datetime

Tijdstempel waarop één of meerdere van de hierboven genoemde attributen het laatst zijn gewijzigd

2022-08-11T15:31:12Z

V

 

Object CourseReference

Een aantal van de attributen uit het Product object zijn nader gespecificeerd. De productDescriptionIds verwijzen naar de LeermiddelStructuurBeschrijving uit de Course API. Deze verwijzing is gespecificeerd in onderstaande tabel.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

courseId

string

string

Referentie naar courseId uit de Course API

-

V

Waarde mag niet gewijzigd worden

title

string

string

Naam van de LeermiddelStructuurBeschrijving

-

O

 

description

string

string

Korte omschrijving van de LeermiddelStructuurBeschrijving

-

O

 

Object Study

Een leverancier van leermiddelen specificeert voor welke opleidingen, niveaus en opleidingsjaren een product ontwikkeld is. Hiervoor is het object Study gespecificeerd in onderstaande tabel.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

studyName

string

string

De opleidingseenheid korte naam erkende opleiding voor po en vo of de naam van de kwalificatie voor het mbo.

vwo-gymnasium-onderbouw

V

Werkingsregel is om per sector de volgende waardelijsten te gebruiken:

 • Primair onderwijs: po-opleidingseenheden korte naam conform erkende opleiding in waardelijst RIO po

 • Voortgezet onderwijs: vo-opleidingseenheden korte naam conform erkende opleiding in waardelijst RIO vo

 • Middelbaar beroepsonderwijs: kwalificatienaam zoals conform Register kwalificatiestructuur van SBB

studyCode

string

string

De erkendeopleidingscode (po en vo) of de crebocode van de opleiding

0200

O

Werkingsregel is om per sector de volgende waardelijsten te gebruiken:

 • Primair onderwijs: erkendeopleidingscode conform waardelijst RIO po

 • Voortgezet onderwijs: erkendeopleidingscode conform waardelijst RIO vo

 • Middelbaar beroepsonderwijs: crebocode zoals conform Register kwalificatiestructuur van SBB

studyLevels

array

studyLevel

Het onderwijsniveau waarop dit product is gericht.

Zie studyLevel object

O

 

Object Subject

Een leverancier van leermiddelen kan specificeren voor welke vakken het Product ontwikkeld is. Hiervoor is het object Subject gespecificeerd in onderstaande tabel.

Waardelijst nog in ontwikkeling

De waardelijst voor vakken is nog in ontwikkeling. De attributen voor dit object kunnen nog wijzigen. Wellicht wordt er nog een code of een id toegevoegd.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

subjectPrefix

string

string

De officiële afkorting voor het vakleergebied.

en

V

Werkingsregel is om per sector de volgende waardelijsten te gebruiken:

 • Primair onderwijs: naam van vakleergebied prefix conform vakleergebieden van SLO curriculum

 • Voortgezet onderwijs: naam van vakleergebied prefix conform vakleergebieden van SLO curriculum

subjectName

string

string

De naam van het vakleergebied.

Engels

V

Werkingsregel is om per sector de volgende waardelijsten te gebruiken:

 • Primair onderwijs: naam van vakleergebied conform vakleergebieden van SLO curriculum

 • Voortgezet onderwijs: naam van vakleergebied conform vakleergebieden van SLO curriculum

Object Price

Een leverancier van leermiddelen specificeert voor producten die verkocht kunnen worden de verkooprijzen in het object Price. Een prijs wordt gespecificeerd conform onderstaande tabel.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

priceExcl

number

number

De prijs exclusief btw en afgerond op twee decimalen

18.34

V

Verplicht veld

priceIncl

number

number

De prijs inclusief btw en afgerond op twee decimalen

19.99

V

Verplicht veld

priceCurrency

string

currency

De munteenheid van de genoemde price

EUR

DKK

CHF

V

Conform ISO 4217 currency codes

validFrom

string

date

Ingangsdatum van de prijsstelling

2025-09-01

V

Verplicht veld

Object ActivationPeriod

De Bestelomgeving leermiddelen specificeert in de leveringsorder in welke periode een product in gebruik genomen kan worden: de activatieperiode. Dit betreft de met de Besteller overeengekomen startdatum en een volgens de leverancier van de leermiddelen voorgeschreven activationUntilDate. De leverancier van de leermiddelen neemt in de productBeschrijving op volgens welke regels de Bestelomgeving leermiddelen deze activationUntilDate kan berekenen. Deze gegevens zijn beschreven in onderstaande tabel.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

activationVariant

string

ENUM

De variant die gehanteerd kan worden om de activiation
UntilDate te berekenen.

days

date

schoolyear

V

Verplicht veld.

Indien gekozen wordt voor schoolyear dan is de activationUntilDate op de eerste 31 juli na de startDate.

activiationDays

Integer

integer

Aantal dagen na de startDate van de activationPeriode

30

O*

Verplicht als activationVariant days is gekozen

activationUntilDate

string

date

Vaste activation
UntilDate voor alle aanspraken op dit product.

2023-07-15

O*

Verplicht als activationVariant date is gekozen

Object LicensePeriod

Het object LicensePeriod bevat informatie over de duur van de gebruiksperiode van een licentie op het product.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

licenseVariant

string

ENUM

De variant die van toepassing op de duur van de licentie.

days

month

year

schoolyear

V

Verplicht veld.

Indien gekozen wordt voor month dan is de expirationDate 1 maand na de firstUsed datum.

Indien gekozen wordt voor year dan is de expirationDate 1 jaar na de firstUsed datum.

Indien gekozen wordt voor schoolyear dan is de expirationDate op de eerste 31 juli na de firstUsed datum.

licenseDays

Integer

integer

De licentieduur in dagen.

31

O*

Verplicht als licenseVariant days is gekozen

Object Authors

In het object Authors worden de personen en organisaties gespecificeerd die bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van het product.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

individuals

object

Individual

De individuen die bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van het product.

Zie object Individual

O

 

organisations

array

string

De namen van de organisaties die bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van het product.

Corporate NV

Bedrijf BV

Museum A

Samenwerkingverband Y

O

 

Object Individual

Het object Individual bevat de voornaam, achternaam en het tussenvoegsel van een individu die als auteur bijgedragen heeft aan de ontwikkeling van een product.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

givenName

string

string

De voornamen van de auteur

Jan Pieter

V

 

familyName

string

string

De achternaam van de auteur

Jong

V

 

familyNamePrefix

string

string

Indien van toepassing het tussenvoegsel

de

O

 

Object MediaCollection

Een leverancier van leermiddelen kan een Product voorzien van één of meerdere ondersteunende media zoals foto’s, video’s en documenten. Een van deze mediaobjecten betreft de basisminiatuur die ook gehanteerd wordt op zoekpagina’s van een Overkoepelende leermiddelencatalogus, Selectieomgeving leermiddelen of Bestelomgeving leermiddelen. Alle media objecten behorende bij het Product worden gespecificeerd conform de specificatie van een MediaCollection in onderstaande tabel.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

publisherThumbnailUrl

object

media

Referentie naar een logo van de leermiddelenaanbieder

Zie object Media

V

 

mainThumbnailUrl

object

media

Referentie naar een foto, video of document die getoond kan worden bij het product

Zie object Media

O

 

productImageUrls

array

media

Een collectie van productfoto’s

Zie object Media

O

 

productVideoUrls

array

media

Een collectie van productvideo’s

Zie object Media

O

 

productDocUrls

array

media

Een collectie van productdocumenten

Zie object Media

O

 

Object Media

Het object Media specificeert de url en optioneel een omschrijving, breedte en hoogte van een mediaobject uit de MediaCollection.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

url

string

url

De url waar het mediaobject is opgeslagen

 

V

 

description

string

string

Een korte omschrijving van het mediaobject, te gebruiken voor hover

Demovideo

O

 

width

integer

integer

De breedte van het mediaobject in pixels

500

O

 

height

integer

integer

De hoogte van het mediaobject in pixels

1000

O

 

Object: ProductInfo

Het object ProductInfo bevat een subset van de attributen en is voornamelijk gericht op de referentiecomponenten Leermiddelenportaal en Onderwijsleeromgeving. Dit object bevat met name informatie om toegangslinks en/of toegangstegels op een goede manier te kunnen tonen. Daarnaast bevat het object ook informatie over de levenscyclus en de metadata over opleidingen en vakken.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

productId

string

string

De unieke identifier voor het product.

871792713
0834

V

Voor producten die verkoopbaar zijn wordt er een ISBN of EAN gehanteerd.

Voor overige producten wordt een uuid gegenereerd.

Waarde mag niet gewijzigd worden

publisher

string

string

Naam van de organisatie die het leermiddel aanbiedt en exploiteert: de leermiddelenaanbieder.

Noordhoff

V

 

type

string

ENUM

Type-aanduiding voor het product.

physical

digital

combi

V

Waarde combi als het een combi-product betreft bestaande uit fysiek en digitale leermiddelen

Waarde physical of digital als het product bestaat uit enkel fysieke of digitale leermiddelen

Waarde mag niet gewijzigd worden

status

string

ENUM

Status uit de levenscyclus van een Leermiddel waar dit Product zich in bevindt.

not-yet-available

limited-available

available

temporary-not-available

no-longer-available

will-never-be-available

not-available-or-usable

V

Conform levenscyclus van Leermiddel, zie pagina Producten, Aanspraken en Licenties

name

string

string

Benaming voor het product.

Getal & Ruimte 12e ed havo/vwo bovenbouw online

V

 

productFamilyName

string

string

De naam van de productfamilie waar dit product onderdeel van is.

Getal & Ruimte

O

 

courseReferences

array

course
Reference

Referentie naar de LeermiddelStructuur-Beschrijving die onderdeel zijn van dit Product

Zie object courseReference

O

Een Product kan verwijzen naar één of meerdere Courses. Een Course kan in één of meerdere Producten verkocht worden.

De verwijzingen mogen niet wijzigen, foutcorrecties uitgezonderd.

Dit veld blijft leeg voor een set van digitale leermiddelen.

studies

array

study

De opleidingseenheden waar dit product op gericht is.

Zie object study

V

Werkingsregel is om dit veld te vullen conform de waardelijst afspraken voor opleidingen, opleidingsjaren en niveaus.

subjects

array

subject

De vakken waar dit product op gericht is.

Zie object subject

V

Werkingsregels is om dit veld te vullen conform de waardelijst afspraken voor vakken.

trial
AccessUrl

string

url

Optionele URL naar een demo of trial omgeving

www.demo.nl

O

 

default
AccessUrl

string

url

De Toegangslink naar het Leermiddel

 

V

Dit veld is in dit object verplicht en stelt het Leermiddelenportaal in staat om een toegangslink te tonen naar de eindgebruiker.

short
Description

string

string

Korte omschrijving die getoond wordt in zoekpagina’s of product-beschrijvingen

-

V

 

long
Description

string

string

Lange omschrijving die getoond wordt op productpagina

-

O

 

media

object

media
Collection

Collectie van media objecten die getoond kunnen worden bij het Product

Zie object mediaCollectionProductInfo

O

 

bundled
Products

array

productId

Array van Producten die onderdeel zijn van de Set of het Combiproduct

[8717927130834, 8717927130835, 8717927130836]

O*

Verplicht om in te vullen als het product een Setbeschrijving van digitale leermiddelen betreft.

Advies is om voor combiproduct en ook de bundledProducts te vullen met onderliggende producten.

firstPublished
Date

string

date

Datum dat product op de markt is verschenen of de verwachte verschijnings-datum

2022-08-01

V

Conform vullingsregels data passend bij status uit levenscyclus van Leermiddel, zie pagina Producten, Aanspraken en Licenties

deprecation
Date

string

date

Vanaf deze datum is er een opvolger beschikbaar. Aangeraden wordt om deze te gebruiken.

2024-08-01

O*

Conform vullingsregels data passend bij status uit levenscyclus van Leermiddel, zie pagina Producten, Aanspraken en Licenties

supportedUntil
Date

string

date

Vanaf deze datum is het product niet meer te bestellen.

2025-08-31

O*

Conform vullingsregels data passend bij status uit levenscyclus van Leermiddel, zie pagina Producten, Aanspraken en Licenties

endOfLifeDate

string

date

Na deze datum is het product niet meer beschikbaar.

2026-07-31

O*

Conform vullingsregels data passend bij status uit levenscyclus van Leermiddel, zie pagina Producten, Aanspraken en Licenties

dateCreated

string

datetime

Datum en tijdstip waarop de entiteit is aangemaakt

2017-07-21T17:32:28Z

V

 

dateLastModified

string

datetime

Tijdstempel waarop één of meerdere van de hierboven genoemde attributen het laatst zijn gewijzigd

2022-08-11T15:31:12Z

V

 

Object MediaCollectionProductInfo

Een Leermiddelenportaal en Onderwijsleeromgeving moet minimaal kunnen beschikken over de thumbnail van het product en het logo van de leermiddelenaanbieder. De mediacollectie voor het ProductInfo object heeft hierdoor andere vullingsregels.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

publisherThumbnailUrl

object

media

Referentie naar een logo van de leermiddelenaanbieder

Zie object media

V

 

mainThumbnailUrl

object

media

Referentie naar een foto, video of document die getoond kan worden bij het product

Zie object media

V

 

Status- en foutcodes

Voor alle APIs uit het Afsprakenstelsel Edu-V zijn de status- en foutcodes beschreven op de pagina Status- en foutcodes. Hierbij is onderscheid gemaakt in algemene en voor de API specifieke status- en foutcodes.

Technisch: API specificatie


Release notes

 • 0.0.1: Eerste draft van de API.

 • 0.0.2: Objecten en YAML files zijn toegevoegd t.b.v. de 80 procent specificatie.

 • 0.0.3: De technische specificatie is verder uitgewerkt. Ook is de feedback uit de werkgroepen verwerkt in een volgende versie:

  • GET all endpoints zijn toegevoegd voor alle objecten.

  • In de YAML is aangegeven welke referentiecomponent de endpoints aanbiedt als Producer.

  • De YAML is geactualiseerd op basis van de bovenstaande wijzigingen.

 • 0.0.4: Objecten geactualiseerd op basis van herziening rollen en referentiecomponenten in het architectuurkader.

 • 0.0.5: Typo’s verwijderd uit de YAML file.

 • 0.0.6: Op basis van feedback uit de werkgroep Verwerven en in gebruik nemen en voorbereiding op de werkgroep Combineren en arrangeren leermaterialen zijn de volgende zaken gewijzigd:

  • Metadata over opleidingen, opleidingsjaren, niveaus en vakken toegevoegd met verwijzingen naar RIO en SLO.

  • Attributen dateCreated en dateLastModified en een query parameter Since toegevoegd. Dit vergemakkelijkt periodiek synchroniseren van wijzigingen.

  • Object ProdutInfo opgesteld gericht op het Leermiddelenportaal en de Onderwijsleeromgeving. Dit object bevat minder attributen en de toegangslink is een verplicht veld.

 • 0.0.7: Er zijn wijzigingen verwerkt:

  • Wijzigen in de architectuur:

   • Attribuut schemaVersion is verwijderd uit de objecten.

   • Query parameter schemaVersion is verwijderd uit de koppelvlakken.

  • Feedback vanuit de werkgroep Verwerven en in gebruik nemen:

   • Attribuut mediaType is verwijderd uit object media, width en height zijn optioneel gemaakt en productPdfUrls is hernoemd naar productDocUrls.

   • Attribuut productFamilyName is toegevoegd aan Product en ProductInfo

   • Attribuut deliveryTypes is toegevoegd aan Product.

   • Attribuut licensePeriod is aangepast naar een flexibeler formaat.

   • Attribuut supplier is toegevoegd aan Product en ProductInfo

   • Attribuut reseller is toegevoegd aan Product.

   • Attribuut edition is toegevoegd aan Product

   • Object studyLevel is aangepast en is een verwijzing naar de SLO Niveaus geworden. Hiervoor is ook een nieuwe pagina Waardelijst onderwijsniveaus en leerjaren toegevoegd aan Confluence.

   • Patterns zijn toegevoegd aan de YAML.

   • Pattern voor een ProductId is in formaat ean, isbn of uuid.

 • 0.0.8: Op basis van de feedback uit de klankbordgroep en de uitkomsten van de marktverkenning zijn een aantal attributen gewijzigd en toegevoegd:

  • Attribuut supplier is hernoemd naar publisher.

  • Attribuut supplierThumbnailUrl is hernoemd naar publisherThumbnailUrl

  • Attributen saleUnitSize, isConsumptionProduct, productUsages, intentdedEndUserRole, copyrightType, authors en followUpProduct zijn toegevoegd.