Status- en foutcodes

Titel

Status- en foutcodes

Status

In ontwikkeling ROSA-Architectuurscan BEsluitvorming implementatie in beheer

Versie

0.0.4

Datum

24 April 2024

Auteur

Architectenraad Edu-V

Acties

 • Geen openstaande acties

In het afsprakenstelsel zijn diverse APIs gedefinieerd. Binnen deze APIs zijn status- en foutcodes op een uniforme wijze gespecificeerd. Op deze pagina zijn alle status- en foutcodes terug te vinden. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende categorieën:

00xx: Algemeen

Voor alle APIs gelden de HTTP Status Codes en een aantal aanvullende status en statusmessages specifiek voor de gegevensuitwisselingen binnen Edu-V. Deze zijn hieronder weergegeven.

HTTP
Status Code

Status

statusMessage

Omschrijving

200

0000

OK

Bevraging succesvol.

201

0001

Created

Bericht heeft geleid tot registratie van een nieuwe entiteit.

202

0002

Accepted

Bericht geaccepteerd.

400

0011

Schema incorrect

Schemavalidatie niet succesvol

400

0012

schemaVersion not supported

De ontvanger kan de gehanteerde schemaVersion niet verwerken

401

0021

scope required

Leverancier is niet geautoriseerd voor scope

403

0022

consent required

Het informatieobject is van classificatie IV. Dit vereist een activering van de gegevensdienst. Dit is in dit foutscenario niet het geval.

400

0023

edu_org_id unknown

De client communiceert in de context van een Onderwijsorganisatie die niet bekend is bij server

400

0099

Vullingsregel: in statusMessage een beschrijving van de reden opnemen

Overige reden

In onderstaande tabel zijn de foutcodes opgenomen die opgenomen kunnen worden in bevestigingsberichten uit de Consent API.

Status

statusMessage

Omschrijving

1001

providerReferenceId unknown

De providerReferenceId is onbekend.

1002

providerReferenceId already used

De providerReferenceId is al eerder gebruikt.

1003

consumerReferenceId unknown

De consumerReferenceId is onbekend.

1004

consumerReferenceId already used

De consumerReferenceId is al eerder gebruikt.

1011

edu_org_id unknown

Onderwijsaanbieder onbekend

1012

api not supported

API wordt niet aangeboden door Data Provider

1013

scope not supported

Scope wordt niet aangeboden door Data Provider.

1021

api not authorised

Data Consumer is niet geautoriseerd om gegevens uit te wisselen voor de gespecificeerde api.

1022

scope not authorised

Data Consumer is niet geautoriseerd om gegevens uit te wisselen voor de gespecificeerde scope.

1031

ConsentRequests not supported

Consentverzoeken worden niet ondersteund door Data Provider.

11xx: DPA (Data Processing Agreement) API

In onderstaande tabel zijn de foutcodes opgenomen die opgenomen kunnen worden in de response op een bevraging uit de DPA API.

Status

statusMessage

Omschrijving

1111

School Board unkown

Onderwijsbestuur onbekend

1112

Supplier unknown

Leverancier onbekend

1121

No agreement with School Board

De bevrager van het endpoint heeft zelf geen verwerkersovereenkomst met het onderwijsbestuur.

20xx: Education, Association, Students en Employees API

In onderstaande tabel zijn de foutcodes opgenomen die opgenomen kunnen worden in de response op een bevraging van de Education API, Association API, Students API en Employees API.

Status

statusMessage

Omschrijving

2001

School unknown

De identifier van de onderwijsorganisatie is onbekend.

2002

SubjectOffering unknown

De identifier van het SchoolVak is onbekend.

2003

StudyOffering unknown

De schoolperiode is onbekend.

2004

Student unknown

De identifier van de onderwijsdeelnemer is onbekend.

2005

Employee unknown

De identifier van de onderwijsmedewerker is onbekend.

2005

Enrolment unknown

De identifier van de inschrijving is onbekend.

2006

Assignment unknown

De identifier van de toewijzing is onbekend.

2007

Group unknown

De identifier van de groep is onbekend.

2008

SchoolPeriod unknown

De identifier van de schoolperiode is onbekend.

30xx: Catalogue API

In onderstaande tabel zijn de foutcodes opgenomen die opgenomen kunnen worden in de response op een bevraging uit de Catalogue API.

Status

statusMessage

Omschrijving

3001

Product unknown

De identifier van het Product is onbekend.

31xx: Course API

In onderstaande tabel zijn de foutcodes opgenomen die opgenomen kunnen worden in de response op een bevraging uit de Course API.

Status

statusMessage

Omschrijving

3101

Course unknown

De identifier van de Course is onbekend.

3102

CourseStructure unknown

De identifier van de CourseStructure is onbekend.

40xx: Entitlement API

In onderstaande tabel zijn de foutcodes opgenomen die opgenomen kunnen worden in de response op een bevraging en in de bevestigingsberichten uit de Entitlement API.

Status

statusMessage

EntitlementTypes

Omschrijving

4001

entitlementReferenceId unknown

Het entitlementReferenceId is onbekend.

4002

entitlementReferenceId already used

Het entitlementReferenceId is al eerder gebruikt.

4003

entitlementReceiveId unknown

Het entitlementReferenceId is onbekend.

4004

entitlementReceiveId already used

Het entitlementReceiveId is al eerder gebruikt.

4011

entitlementId unknown

Het entitlementId is onbekend.

4021

productId missing

Allen

Specificatie van Product ontbreekt

4022

productId unknown

Allen

Gespecificeerd Product onbekend bij Ontvanger

4023

Product not yet for sale

Allen

Gespecificeerd Product is nog niet in de verkoop

4024

Product not available

Allen

Gespecificeerd Product is niet beschikbaar.

4025

Product no longer for sale

Allen

Gespecificeerd Product is niet langer in de verkoop

4031

School missing

school-student
school-employee
school-activationcode

Onderwijsorganisatie is niet gespecificeerd

4032

School unknown

school-student
school-employee
school-activationcode

Gespecificeerde Onderwijsorganisatie is niet bekend bij Ontvanger

4033

User missing

school-student
school-employee
customer-student

Specificatie van entitlees of activatiecodes niet volledig

4034

User unknown

school-student
school-employee
customer-student

Gespecificeerde entitlees zijn niet bekend bij Ontvanger

4041

contractId unknown

Allen

Gespecificeerd contractId is onbekend bij de ontvangende Licentieregistratie

4042

Contract restrictions

Allen

Bericht niet toegestaan als gevolg van contractuele afspraken tussen de leverancier van het leermiddel en de leverancier die de verwerving faciliteert.

4051

startDate before firstPublishedDate

Allen

Gespecificeerde startdatum van de activatieperiode ligt voor de datum dat het product op de markt verschijnt

4061

Entitlement is licensed

Allen

Indien een Aanspraakmanager een aanspraak wil annuleren dan mag er geen licentie geregistreerd zijn op de aanspraak

4071

activationCode unknown

School-activationcode
Customer-activationcode

Gespecificeerde activatiecode is onbekend bij de ontvangende Licentieregistratie

4072

activationCode already used

School-activationcode
Customer-activationcode

Gespecificeerde activatiecode is reeds gebruikt voor een aanspraak

4073

activationCode revoked

School-activationcode
Customer-activationcode

Gespecificeerde activatiecode is ingetrokken

41xx: Delivery API

In onderstaande tabel zijn de foutcodes opgenomen die opgenomen kunnen worden in de response op een bevraging en in de bevestigingsberichten uit de Delivery API.

Status

statusMessage

DeliveryType

Omschrijving

4101

deliveryOrderReferenceId unknown

Het deliveryOrderReferenceId is onbekend.

4102

deliveryOrderReferenceId already used

Het deliveryOrderReferenceId is al eerder gebruikt.

4103

deliveryOrderReceiveId unknown

Het deliveryOrderReceiveId is onbekend.

4104

deliveryOrderReceiveId already used

Het deliveryOrderReceiveId is al eerder gebruikt.

4111

deliveryOrderId unknown

Het deliveryOrderId is onbekend.

4121

productId missing

Allen

Specificatie van Product ontbreekt

4122

productId unknown

Allen

Gespecificeerd Product onbekend bij Ontvanger

4123

Product not yet for sale

Allen

Gespecificeerd Product is nog niet in de verkoop

4124

Product not available

Allen

Gespecificeerd Product is niet beschikbaar.

4125

Product no longer for sale

Allen

Gespecificeerd Product is niet langer in de verkoop

4131

School missing

School
Opleiding
Vak
Groep
Onderwijsdeelnemers
Onderwijsmedewerkers

Onderwijsorganisatie is niet gespecificeerd

4132

School unknown

School
Opleiding
Vak
Groep
Onderwijsdeelnemers
Onderwijsmedewerkers

Gespecificeerde Onderwijsorganisatie is niet bekend bij Ontvanger

4133

User missing

Onderwijsdeelnemers
Onderwijsmedewerkers
Particulier met ID

Specificatie van entitlees of activatiecodes niet volledig

4134

User unknown

Onderwijsdeelnemers
Onderwijsmedewerkers
Particulier met ID

Gespecificeerde entitlees zijn niet bekend bij Ontvanger

4135

StudyYears missing

Opleiding

Specificatie van opleidingsjaren ontbreekt

4135

StudyYears unknown

Opleiding

Gespecificeerde opleidingsjaren zijn niet bekend bij Ontvanger

4136

Subjects missing

Vak

Specificatie van vakken ontbreekt

4137

Subjects unknown

Vak

Gespecificeerde vakken zijn niet bekend bij Ontvanger

4138

Groups missing

Groep

Specificatie van groepen ontbreekt

4139

Groups unknown

Groep

Gespecificeerde groepen zijn niet bekend bij Ontvanger

4141

contractId unknown

Allen

Gespecificeerd contractId is onbekend bij de ontvangende Licentieregistratie

4142

Contract restrictions

Allen

Bericht niet toegestaan als gevolg van contractuele afspraken tussen de leverancier van het leermiddel en de leverancier die de verwerving faciliteert.

4151

startDate before firstPublishedDate

Allen

Gespecificeerde startdatum van de activatieperiode ligt voor de datum dat het product op de markt verschijnt

4152

Quantity at least 1

School
Opleiding
Vak
Groep

Het gespecificeerde aantal voor open School aanspraken is minimaal 1

4153

newAmount is not allowed

School
Opleiding
Vak
Groep

Indien het aantal door de Aanspraakmanager wordt gewijzigd in een wijzigingsbericht dan dient deze:

 • lager te zijn dan het huidige aantal

 • hoger te zijn dan het aantal geactiveerde licenties

4161

DeliveryOrder is licensed

Allen

Indien een Bestelomgeving leermiddelen een leveringsorder wil annuleren dan mag er geen licentie geregistreerd zijn op een aanspraak van de leveringsorder

4171

activationCode unknown

Activatiecodes
Particulier met activatiecode

Gespecificeerde activatiecode is onbekend bij de ontvangende Licentieregistratie

4172

activationCode already used

Activatiecodes
Particulier met activatiecode

Gespecificeerde activatiecode is reeds gebruikt voor een aanspraak

4173

activationCode revoked

Activatiecodes
Particulier met activatiecode

Gespecificeerde activatiecode is ingetrokken

50xx: ActivationCode API

In onderstaande tabel zijn de foutcodes opgenomen die opgenomen kunnen worden in de bevestigingsberichten uit de ActivationCode API.

Status

statusMessage

Omschrijving

5001

requestReferenceId unknown

requestReferenceId onbekend

5002

requestReferenceId already used

requestReferenceId is al eerder gebruikt.

5003

responseReferenceId unknown

responseReferenceId onbekend

5004

responseReferenceId already used

responseReferenceId is al eerder gebruikt.

5011

activationCode unknown

Activatiecode is onbekend

5021

productId missing

Specificatie van Product ontbreekt

5022

productId unknown

Gespecificeerd Product onbekend bij Ontvanger

5023

Product not yet for sale

Gespecificeerd Product is nog niet in de verkoop

5024

Product not available

Gespecificeerd Product is niet beschikbaar.

5025

Product no longer for sale

Gespecificeerd Product is niet langer in de verkoop

5026

Product does not support activation codes

Gespecificeerd Product kan niet worden verkocht middels een activatiecode.

5041

contractId unknown

Gespecificeerd contractId is onbekend bij de ontvangende Licentieregistratie

5042

Contract restrictions

Bericht niet toegestaan als gevolg van contractuele afspraken tussen de leverancier van het leermiddel en de leverancier die de verwerving faciliteert.

5051

License registered on activationCode

Het annuleren van een activatiecode is niet mogelijk zodra het leermiddel in gebruik is genomen.

60xx: Order API

In onderstaande tabel zijn de foutcodes opgenomen die opgenomen kunnen worden in de bevestigingsberichten uit de Order API.

Status

statusMessage

Omschrijving

6001

requestReferenceId unknown

requestReferenceId onbekend

6002

requestReferenceId already used

requestReferenceId is al eerder gebruikt.

6003

responseReferenceId unknown

responseReferenceId onbekend

6004

responseReferenceId already used

responseReferenceId is al eerder gebruikt.

6011

purchaseOrderId unknown

Gespecificeerd inkoopordernummer is onbekend

6012

purchaseOrderLineId unknown

Gespecificeerd inkooporderregelnummer onbekend

6013

salesOrderId unknown

Gespecificeerd inkoopordernummer is onbekend

6014

salesOrderLineId unknown

Gespecificeerd inkooporderregelnummer is onbekend

6021

productId missing

Specificatie van Product ontbreekt

6022

productId unknown

Gespecificeerd Product onbekend bij Ontvanger

6023

Product not yet for sale

Gespecificeerd Product is nog niet in de verkoop

6024

Product not available

Gespecificeerd Product is niet beschikbaar.

6025

Product no longer for sale

Gespecificeerd Product is niet langer in de verkoop

6026

deliveryAddress unknown

Het gespecificeerde afleveradres is onbekend bij de leermiddelenaanbieder

6027

deliveryDate declined

De afleverdatum is niet akkoord bevonden door de leermiddelenaanbieder

6041

contractId unknown

Gespecificeerd contractId is onbekend bij de ontvangende Licentieregistratie

6042

Contract restrictions

Bericht niet toegestaan als gevolg van contractuele afspraken tussen de leverancier van het leermiddel en de leverancier die de verwerving faciliteert.

6043

Return period expired

Retourtermijn is verlopen

70xx: Usage API

In onderstaande tabel zijn de foutcodes opgenomen die opgenomen kunnen worden in de response op een bevraging en in de bevestigingsberichten uit de Usage API.

Status

statusMessage

Omschrijving

7011

entitlementId unknown

Het entitlementId is onbekend.

7032

User unknown

De identifier van de onderwijsdeelnemer of onderwijsmederker is onbekend.

7041

contractId unknown

Gespecificeerd contractId is onbekend bij de ontvangende Licentieregistratie

7042

Contract restrictions

Bericht niet toegestaan als gevolg van contractuele afspraken tussen de leverancier van het leermiddel en de leverancier die de verwerving faciliteert.


Release notes

 • 0.0.1: Foutcodes uit de API zijn samengevoegd en ontdubbeld op deze pagina. Vanuit de APIs is een verwijzing gedaan naar deze pagina.

 • 0.0.2: Foutcodes van Delivery API en Entitlement API bijgewerkt op basis van herziening conceptueel model.

 • 0.0.3: Foutcodes voor de Order API aangevuld met twee statussen

  • 6026: deliveryAddress unknown

  • 6027: deliveryDate declined

 • 0.0.4: Foutcodes voor gegevensdiensten uit de administratiesystemen bijgewerkt.