Bepalen en bestellen leermiddelen

Titel

Bepalen en bestellen leermiddelen

Scenario

#3 Bepalen leermiddelen

#4 Bestellen leermiddelen

Status

In ontwikkeling BEsluitvorming in beheer

Versie

0.0.6

Datum

8 Maart 2023

Auteur

Werkgroep Verwerven en in gebruik nemen

Acties

  • Geen openstaande acties

De wijze waarop een Leverancier zijn oriëntatie, bestel en leverproces vormgeeft is een belangrijk onderscheidend kenmerk tussen leveranciers en derhalve competitief. Het Edu-V afsprakenstelsel maakt hier geen afspraken over.

In het afsprakenstelsel zijn wel afspraken gemaakt over het proces van verwerken van een bestelling. Dit betreft het proces: leveren van digitaal leermiddel.

In het gedetailleerd conceptueel model is een placeholder opgenomen voor het uitwisselen van een leermiddelenselectie tussen een Selectieomgeving leermiddelen en een Bestelomgeving leermiddelen. De leermiddelenselectie bevat de uitkomst van het proces van bepalen leermiddelen en vormt de input voor het proces van bestellen leermiddelen. De functionele en technische uitwerking van deze gegevensdienst dient nog opgesteld te worden en wordt op deze pagina nader uitgewerkt.


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

  • 0.0.1: Draft uitwerking van informatieoverdracht tussen Leveranciers in verwervingsproces.

  • 0.0.2: Aanvulling van een extra variant en verduidelijkt dat aanspraak ook wordt gebruikt voor communicatie Leerportaalaanbieder en Dashboardaanbieder.

  • 0.0.3: Op basis van feedback uit de werkgroep zijn de ketensamenwerkingen herschreven. Om de consistentie tussen de pagina’s te bewaken heeft dat geleid tot wijzigingen op deze pagina. Het plaatje is vervangen en in de tekst is de terminologie consistent gemaakt.

  • 0.0.4: Tekst geactualiseerd op basis van herziening rollen en referentiecomponenten in het architectuurkader. Verwijzingen naar de POC scope zijn verwijderd.

  • 0.0.5: In de tekst verduidelijkt dat leveringsorders verlopen via de Delivery API en aanspraken via de Entitlement API.

  • 0.0.6: Inhoud van de pagina verwijderd. Deze is geïntegreerd in de pagina Varianten van ketens en samenwerkingen. Het bestelproces zelf is competitief en hier worden geen afspraken over gemaakt in het Edu-V afsprakenstelsel.