Toetsen en examineren

Titel

Toetsen en examineren

Status

In ontwikkeling BEsluitvorming in beheer

Versie

0.0.2

Datum

19 December 2023

Auteur

Werkgroep Toetsen en examineren

Acties

  • Nader uitwerken zodra de werkgroep is geformeerd

De praktijksituatie Toetsen en examineren is gericht op de scenario’s die betrekking hebben op de toetslogistieke en administratieve processen omtrent het plannen en afnemen van toetsen en examens en het administreren van leerresultaten.

Figuur 1. Conceptueel model (eerste schets)

In figuur 1 is een eerste versie van een conceptueel model uitgewerkt voor deze praktijksituatie. Er zijn twee scenario’s uitgewerkt:

  1. Administreren leerresultaten

  2. Plannen van toetsen en examens

#1. Administreren leerresultaten

In het eerste scenario wordt een leerresultaat van een toets of examen geadministreerd in de referentiecomponent Administratiesysteem leerresultaten.

Dit scenario is nader uitgewerkt op de pagina Administreren leerresultaten.

#2 Planen van toetsen en examens

In het tweede scenario wordt er vanuit de referentiecomponent Onderwijsleeromgeving een toets of examen gepland. De Onderwijsleeromgeving communiceert hiervoor met diverse andere referentiecomponenten zodat informatie over het afnamemoment, de afnamelocatie en administratie correct verwerkt worden. Zo wordt bijvoorbeeld de toets klaargezet voor afname in het digitaal toetssysteem en wordt het afnamemoment in de agenda’s van de kandidaten geplaatst.

Dit scenario dient nog nader uitgewerkt te worden.


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

  1. 0.0.1: Draft conceptueel model uitgewerkt voor plannen en afnemen toetsen en examens.

  2. 0.0.2: Op basis van conceptueel model de scenario’s voor de werkgroep Toetsen en examineren uitgewerkt.