Consent API

Titel

Consent API

Status

DRAFT ARCHITECTenraad REDACTIE BEsluitvorming CONCEPT

Stadium

POC PILOT BEHEER

Versie

0.0.3

Datum

12 Juli 2023

Auteur

Architectenraad Edu-V

Acties

 • Geen acties

De Consent API is de technische implementatie van het proces van het (de)activeren van een gegevensuitwisseling voor een Onderwijsaanbieder (Consent).

De technische specificatie bestaat uit:

Samenvatting

Scopes

consent

Entiteiten

Consent

ConsentUpdate

Producer

Registerhouder – Consentmanagement

Consumer

Registerhouder – Consentmanagement

Dashboardaanbieder – Overkoepelend dashboard instemming

Endpoints

Consentmanagement

POST Inform Consent Update

GET Consents by School

GET Consent by School and API

Zodra een Administrator van een Onderwijsaanbieder een gegevensuitwisseling heeft geactiveerd in een component Consentmanagement dan wordt de andere Leverancier op de hoogte gebracht van de activering. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het POST endpoint Inform Consent Update.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

producer
ReferenceId

string

uuid

Unieke identifier gegenereerd door de Verzender (Producer) van de API met de gegevenssoort die is geactiveerd voor de Onderwijsaanbieder.

-

V

Let op! De Producer staat niet gelijk aan de leverancier die het POST endpoint inform consent aanbiedt.

Het betreft de Verzender of bron van de API waarvoor een activering is gedaan.

Voor de SIS API is dat bijvoorbeeld de Leverancier in de rol van Administratiesysteem-aanbieder.

consumer
ReferenceId

string

uuid

Unieke identifier gegenereerd door de Ontvanger (Consumer) van de API met de gegevenssoort die is geactiveerd voor de Onderwijsaanbieder.

-

V

Let op! De Consumer staat niet gelijk aan de leverancier die het POST endpoint inform consent bevraagt.

Het betreft de Ontvanger, of afnemer van de API waarvoor waarvoor een activering is gedaan.

Voor de SIS API is dat bijvoorbeeld de Leverancier in de rol van Leermiddelenshop, Leermiddelenaanbieder, Leerportaalaanbieder of Dashboardaanbieder.

schemaVersion

string

string

Het versienummer van de berichtdefinitie die wordt gehanteerd.

1.3.0

V

Conform Semantic Versioning 2.0.0

edu_org_id

string

string

Unieke identifier van de Onderwijsaanbieder waarvoor de gegevensuitwisseling is geactiveerd.

-

V

 

api

string

ENUM

De API met de gegevenssoort die is geactiveerd voor de Onderwijsaanbieder.

sis-api

entitlement-api

usage-api

results-api

V

Betreft een API uit het Ecosysteem waarvoor activering een vereiste is voor uitwisseling.

scopes

array

ENUM

De scope van de gegevenssoort die is geactiveerd voor de Onderwijsaanbieder

sis.school

sis.student-teacher-group

sis.student-delivery

ls.entitlement

la.usage.activation

la.usage.usage

la.result

V

Betreft één of meerdere scopes van de geactiveerde api.

producer
Status

string

ENUM

De (nieuwe) status van de activering

accepted

declined

revoked

pending

V

In lijn met de beschrijving bij producer
ReferenceId betreft het de status van de instemming bij de Verzender of bron (Producer) van de API waarvoor al dan niet instemming is verleend.

consumer
Status

string

ENUM

De (nieuwe) status van de activering

accepted

declined

revoked

pending

V

In lijn met de beschrijving bij consumer
ReferenceId betreft het de status van de instemming bij de Ontvanger of afnemer (Consumer) van de API waarvoor al dan niet instemming is verleend.

Berichtdefinitie: Consentupdate

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

referenceId

string

uuid

Unieke identifier gegenereerd door de Leverancier bij wie de gegevensuitwisseling is geactiveerd.

 

V

In praktijk is dit altijd de Leverancier die het POST endpoint aanroept.

Dit kan zowel de Verzender of bron (Producer) of de Ontvanger of afnemer (Consumer) van de gegevens zijn.

schemaVersion

string

string

Het versienummer van de berichtdefinitie die wordt gehanteerd.

1.3.0

V

Conform Semantic Versioning 2.0.0

edu_org_id

string

string

Unieke identifier van de Onderwijsaanbieder waarvoor de gegevensuitwisseling is geactiveerd.

-

V

Een Consent wordt geregistreerd op het niveau van een Onderwijsaanbieder.

Indien er in de component Consentmanagement een instemming is verleend op een hoger niveau in de organisatie van de school (bijvoorbeeld op Onderwijsbestuur) dan wordt er voor alle onderliggende Onderwijsaanbieders een Inform Consent Update verstuurd.

api

string

ENUM

De API met de gegevenssoort die is geactiveerd voor de Onderwijsaanbieder.

sis-api

entitlement-api

usage-api

results-api

V

Betreft een API uit het Ecosysteem waarvoor activering een vereiste is voor uitwisseling.

scopes

array

ENUM

De scope van de gegevenssoort die is geactiveerd voor de Onderwijsaanbieder

sis.school

sis.student-teacher-group

sis.student-delivery

ls.entitlement

la.usage.activation

la.usage.usage

la.result

V

Betreft één of meerdere scopes van de geactiveerde api.

newStatus

string

ENUM

De (nieuwe) status van de activering

accepted

declined

revoked

V

De status kan bijvoorbeeld wijzigen zodra een Applicatiebeheerder een gegevensuitwisseling deactiveerd.

Status- en foutcodes

Status code

Status

statusMessage

Omschrijving

200

0

OK

Consent geregistreerd

400

1

Schema incorrect

Schemavalidatie niet succesvol

400

2

schemaVersion not supported

De ontvanger kan de gehanteerde schemaVersion niet verwerken

400

3

referenceId already used for different API/School combination

referenceId al een keer gebruikt

401

4

scope required

Leverancier is niet geautoriseerd voor scope consent

404

5

School unknown

Onderwijsaanbieder onbekend

404

6

referenceId unknown

Referentie naar consent onbekend

400

99

Vullingsregel: in statusMessage een beschrijving van de reden opnemen

Overige reden

Technisch: API specificatie


Release notes

 • 0.0.1: Eerste draft van de API.

 • 0.0.2: Berichtdefinities en YAML files zijn toegevoegd t.b.v. de 80 procent specificatie.

 • 0.0.3: De technische specificatie is verder uitgewerkt.

  • edu_org_id is toegevoegd aan alle endpoints als implementatie van het activeren en deactiveren van gegevensuitwisselingen en de M2M identificatie en authenticatie.

  • scopes zijn toegevoegd aan het object consent. Het is daarmee mogelijk om een consent te registreren voor een specifieke gegevenssoort uit een API.

  • De status- en foutcodes zijn toegevoegd aan de documentatie en aan de YAML.

  • In de YAML is aangegeven welke referentiecomponent de endpoints aanbiedt als Producer.

  • De YAML is geactualiseerd op basis van de bovenstaande wijzigingen.