DPA (Data Processing Agreement) API

Titel

DPA (Data Processing Agreement) API

Status

In ontwikkeling ROSA-Architectuurscan BEsluitvorming implementatie in beheer

Versie

Documentatie: 0.0.6

schemaVersion: 0.0.3

Datum

18 April 2024

Auteur

Architectenraad Edu-V

Acties

 • Geen openstaande acties

Referentiecomponenten Consentmanagement kunnen optioneel gebruik maken van de referentiecomponent Verwerkersregister. In dit register kan voor een leverancier opgevraagd worden of deze een geldige verwerkersovereenkomst heeft met een onderwijsbestuur.

Indien er geen verwerkersovereenkomst is, dan is het niet wenselijk dat er een gegevensuitwisseling met de leverancier wordt geactiveerd. Door het verifiëren van de geldigheid van een verwerkersovereenkomst kan in een dergelijk geval een applicatiebeheerder die consent aan het verlenen is op dat moment gewaarschuwd worden.

De technische specificatie bestaat uit:

Samenvatting

Scope

dpa

Objecten

Bron

Verwerkersregister

Afnemer

Consentmanagement

Endpoints

Verwerkersregister

GET Agreement Supplier itself has with School Board

GET AgreementVerification for School Board and Supplier

De DPA API wordt aangeboden door de referentiecomponent Verwerkersregister en kan bevraagd worden door de referentiecomponent Consentmanagement.

Object: Agreement

In de overeenkomst is af te lezen of een leverancier een geldige verwerkersovereenkomst heeft met een onderwijsbestuur. Dit object kan worden gebruikt door een leverancier om informatie over een eigen verwerkersovereenkomst met een onderwijsbestuur op te vragen.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

agreementId

string

string

Unieke referentie naar de verwerkersovereenkomst.

 

V

 

supplierOin

string

string

OIN van de leverancier

 

V

 

boardId

string

string

Bestuursnummer van het Onderwijsbestuur

 

V

Zie ook primaire en secundaire identifiers voor onderwijsorganisaties.

ecosystem

string

string

Referentie naar de ketensamenwerking waarvoor een verwerkersovereenkomst is afgesloten,

Edu-V

V

 

dataServices

array

ENUM

Referentie naar de gegevensdiensten waar een verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Onderwijsaanbod

Onderwijsinrichting

Onderwijsdeelnemers

Onderwijsmedewerkers

Leveringsorders

Aanspraken

Leermiddelgebruik

Leermateriaalgebruik

Leerresultaten

O

Betreft één of meerdere Ed-V gegevensdiensten waarop Regie op gegevens van toepassing is.

Zie ook: gegevensdiensten.

valid

bool

boolean

Indicatie of de leverancier een geldige verwerkersovereenkomst heeft met het onderwijsbestuur voor de ketensamenwerking en de gegevensdiensten.

True
False

V

 

startDate

string

date

Startdatum van de verwerkersovereenkomst

2022-08-01

O*

Veld is gevuld indien de eigen verwerkersovereenkomst voor het onderwijsbestuur wordt opgevraagd.

endDate

string

date

Einddatum van de verwerkersovereenkomst

2023-08-01

O

Veld is optioneel. De verwerkersovereenkomst kan ook geen einddatum hebben.

Object: AgreementVerification

In dit object is af te lezen of een leverancier al dan niet een geldige verwerkersovereenkomst heeft met een onderwijsbestuur voor een gespecificeerde ketensamenwerking en daarbinnen vallende gegevensdiensten.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

supplierOin

string

string

OIN van de leverancier

 

V

 

boardId

string

string

Bestuursnummer van het Onderwijsbestuur

 

V

Zie ook primaire en secundaire identifiers voor onderwijsorganisaties.

ecosystem

string

string

Referentie naar de ketensamenwerking waarvoor de geldigheid wordt gecontroleerd.

Edu-V

V

 

dataServices

array

ENUM

Referentie naar de gegevensdiensten waarvoor de geldigheid van een verwerkersovereenkomst wordt gecontroleerd.

Onderwijsaanbod

Onderwijsinrichting

Onderwijsdeelnemers

Onderwijsmedewerkers

Leveringsorders

Aanspraken

Leermiddelgebruik

Leermateriaalgebruik

Leerresultaten

O

Betreft één of meerdere Ed-V gegevensdiensten waarop Regie op gegevens van toepassing is.

Zie ook: gegevensdiensten.

valid

bool

boolean

Indicatie of de leverancier een geldige verwerkersovereenkomst heeft met het onderwijsbestuur voor de ketensamenwerking en de gegevensdiensten.

True
False

V

 

Status- en foutcodes

Voor alle APIs uit het Afsprakenstelsel Edu-V zijn de status- en foutcodes beschreven op de pagina Status- en foutcodes. Hierbij is onderscheid gemaakt in algemene en voor de API specifieke status- en foutcodes.

Technisch: API specificatie

Release notes

 • 0.0.1: Pagina aangemaakt met verwijzing naar Mandatenregister van OSR Kennisnet.

 • 0.0.2: Eerste versie Mandate API gespecificeerd met endpoint om te valideren of een Leverancier een verwerkersoverenkomst heeft met een onderwijsbestuur. Hierbij is een berichtdefinitie Mandaat toegevoegd en zijn ook de status codes beschreven.

 • 0.0.3: Herziening Consent is verwerkt in deze API uitwerking:

  • Naam is gewijzigd van Mandate API naar DPA API.

  • Naam van mandate is gewijzigd naar Agreement.

  • De endpoints zijn gesplitst in het opvragen van informatie over een verwerkersovereenkomst die de leverancier zelf heeft afgesloten met het onderwijsbestuur en een endpoint voor het opvragen van informatie over een overeenkomst die het onderwijsbestuur met een andere leverancier heeft gesloten.

  • Het attribuut ecosystem is toegevoegd als referentie naar de ketensamenwerking waarvoor de verificatie wordt toegepast.

  • Het attribuut dataServices is toegevoegd als optionele referentie naar de gegevensdiensten waarvoor de verificatie wordt toegepast. Deze dienen dan uiteraard wel vastgelegd te zijn in de registratie van de verwerksovereenkomst bij de referentiecomponent Verwerkersregister.

 • 0.0.4: De pagina is besproken tijdens de bijeenkomst van de Architectenraad Edu-V en is gereed voor de ROSA-architectuurscan.

 • 0.0.5: Gegevensdiensten zijn bijgewerkt in de ENUM.

 • 0.0.6: Conform wijziging in architectuur de schemaVersion als attribuut verwijderd uit de berichtspecificaties.