In gebruik nemen van digitaal leermiddel

Titel

In gebruik nemen van digitaal leermiddel

Scenario

#8 In gebruik nemen leermiddel

#9 Monitoren leermiddelactivatie

Status

In ontwikkeling BEsluitvorming in beheer

Versie

0.0.4

Datum

19 December 2023

Auteur

Werkgroep Verwerven en in gebruik nemen

Acties

 • Geen openstaande acties

Op deze pagina is de functionele, operationele en technische specificatie te vinden voor het in gebruik nemen van een digitaal leermiddel.

De specificatie bestaat uit de volgende onderdelen:

Randvoorwaarden: regie op gegevens door onderwijsorganisaties

Om leermiddelen succesvol in gebruik te kunnen nemen is het van belang dat de onderwijsorganisatie de gegevensuitwisselingen tussen de betrokken leveranciers heeft geactiveerd. Meer informatie over het activeren van gegevensuitwisselingen is te vinden in de sectie Regie op gegevens.

Van:

Gegevensdienst

Gegevenssoort

Gegevens

Naar:

Van:

Gegevensdienst

Gegevenssoort

Gegevens

Naar:

Licentieregistratie

Leermiddelactivatie

Leermiddelactivatie

Leermiddelactivatie

Leermiddelenportaal

Leermiddelendashboard

Geen Regie op gegevens bij bilaterale samenwerkingen tussen leveranciers

Indien de leverancier die leermiddelen aanbiedt bilateraal samenwerkt met andere leveranciers (die bijvoorbeeld de verkoop en/of distributie verzorgt), dan is voor de gegevensuitwisseling tussen deze leveranciers geen toestemming nodig vanuit de onderwijsorganisatie. Als gevolg van de bilaterale overeenkomst tussen de leveranciers is er reeds doelbinding om de gegevens uit te wisselen.

Voor dit proces betreft het de volgende eisen:

 • De onderwijsorganisatie heeft de uitwisseling van gegevens geactiveerd conform bovenstaande tabel.

 • Een aantal gegevensdiensten bevatten persoonsgegevens en vereisen een verwerkersovereenkomst tussen de onderwijsorganisatie en de leverancier.

  • Het betreft de gegevenssoorten:

   • Leermiddelactivatie

  • De Onderwijsorganisatie heeft derhalve een Verwerkersovereenkomst gesloten met alle betrokken leveranciers.

Start: Leveren van digitaal leermiddel voltooid

Dit scenario komt na het scenario van het Leveren van digitaal leermiddel. Dit betekent dat is voldaan aan de volgende randvoorwaarden:

 • Het leermiddel is correct geleverd bij alle betrokken referentiecomponenten, zijnde:

  • Aanspraakmanager

  • Licentieregistratie

  • Leermiddelenportaal

  • Leermiddelendashboard

 • De aanspraak die behoort bij het digitaal leermiddel dat in gebruik genomen gaat worden door een onderwijsdeelnemer (of -medewerker) heeft de status LinkReady en is nog niet eerder in gebruik genomen.

 • De activatie- en gebruiksperioden voor de aanspraak zijn geldig.

 • Er is voldaan aan de randvoorwaarden voor activering van gegevensuitwisselingen en de randvoorwaarden voor aansluitingen en brongegevens uit het proces leveren van digitaal leermiddel.

 • De Onderwijsorganisatie beschikt over een Identity provider die is aangesloten bij de Federatieve hub.

 • De Onderwijsorganisatie heeft voor de Federatieve hub een ARP afgesloten met de leveranciers die de referentiecomponenten Leermiddelenportaal, Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal of Digitaal toetssysteem aanbieden.

 • De Besteller logt in op de Bestelomgeving leermiddelen. Zodra de Besteller een onderwijsmedewerker van een onderwijsorganisatie is dan kan dit via de federatieve route gebeuren. Omwille van de leesbaarheid zijn deze stappen niet opgenomen in het proces.

 • De Onderwijsmedewerker logt in op het Leermiddelendashboard. Dit kan ook via de federatieve route gebeuren. Omwille van de leesbaarheid zijn deze stappen niet opgenomen in het proces.

Interactieanalyse: In gebruik nemen digitaal leermiddel

Na een succesvolle levering van het leermiddel kan een onderwijsdeelnemer (of -medewerker) het leermiddel in de activatieperiode in gebruik gaan nemen. Het in gebruik nemen van een leermiddel is een multilateraal proces vanuit de onderwijsdeelnemer (-of medewerker) met de referentiecomponenten:

 • Leermiddelenportaal

 • Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal of Digitaal toetssysteem

 • Licentieregistratie

 • Aanspraakmanager

 • (Optioneel) Bestelomgeving leermiddelen

 • (Optioneel) Leermiddelendashboard

Dit proces is weergegeven in figuur 1.

EDUV_interactieanalyses_verwerven-in_gebruik_nemen_leermiddel_iteratie_2.png
Figuur 1. Interactieanalyse In gebruik nemen digitaal leermiddel

Het proces van in gebruik nemen van een digitaal leermiddel bestaat uit de volgende stappen:

Stap

Toelichting

Stap

Toelichting

1.

De onderwijsdeelnemer navigeert naar het Leermiddelenportaal en gaat hier inloggen.

Deze interactieanalyse is ook van toepassing op een onderwijsmedewerker voor in gebruik nemen van docentenmateriaal, voor de leesbaarheid wordt in het restant van de stappen alleen de onderwijsdeelnemer genoemd.

2.

De onderwijsdeelnemer is in dit scenario niet ingelogd binnen de schoolomgeving. Het Leermiddelenportaal verwijst de onderwijsdeelnemer door naar een federatieve hub (bijvoorbeeld Basispoort, Kennisnet Entree of SURFconext) om in te loggen met een schoolaccount.

3.

De onderwijsdeelnemer kiest zijn of haar onderwijsorganisatie.

4.

De federatieve hub haalt de Identity provider gegevens van de onderwijsorganisatie op.

5.

De federatieve hub verwijst de onderwijsdeelnemer door naar de inlogpagina van de Identity provider van de onderwijsorganisatie.

6.

De onderwijsdeelnemer logt in met zijn credentials bij de Identity provider van de onderwijsorganisatie.

7.

De Identity provider van de onderwijsorganisatie controleert de credentials en authentiseert de onderwijsdeelnemer.

8.

De Identity provider van de onderwijsorganisatie stuurt de onderwijsdeelnemer met zijn digitale identiteit terug naar de Federatieve hub.

9.

De Federatieve hub haalt de attributen op uit de digitale identiteit van de onderwijsdeelnemer.

De attributen zijn conform het ARP dat de onderwijsorganisatie heeft afgesloten met de leverancier van de referentiecomponent Leermiddelenportaal.

10.

De federatieve hub stuurt de onderwijsdeelnemer met zijn digitale identiteit en de attributen door naar het Leermiddelenportaal.

11.

Het Leermiddelenportaal autoriseert de onderwijsdeelnemer in zijn eigen applicatie. De onderwijsdeelnemer heeft is in dit voorbeeld succesvol geautoriseerd en kan de applicatie gaan gebruiken.

12.

De onderwijsdeelnemer navigeert naar het overzicht van zijn of haar leermiddelen in het Leermiddelenportaal.

13.

Het Leermiddelenportaal haalt voor de onderwijsdeelnemer alle leermiddelen op waarop de onderwijsdeelnemer een aanspraak heeft. Het Leermiddelenportaal toont de lijst met leermiddelen aan de onderwijsdeelnemer in het overzicht.

14.

De onderwijsdeelnemer klikt op de toegangslink van het leermiddel voor in gebruik name.

Indien een leverancier de referentiecomponenten Leermiddelenportaal en Onderwijsleeromgeving combineert, dan kan ook de deeplink van leermaterialen uit het leermiddel worden gebruikt om het leermiddel in gebruik te nemen. Hiervoor is het van belang dat de deeplinks van de leermaterialen zijn voorzien van een parameter product van het leermiddel uit de aanspraak. Voor meer informatie over het technisch formaat van deeplinks is te vinden in de beschrijving van de praktijksituatie Combineren en arrangeren leermaterialen.

15.

Het Leermiddelenportaal navigeert de onderwijsdeelnemer naar de toegangslink en daarmee naar de Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal (of het Digitaal toetssysteem).

16.

De Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal (of het Digitaal toetssysteem) verzamelt de attributen van de onderwijsdeelnemer bij de Federatieve hub.

17.

De Federatieve hub haalt de attributen op uit de digitale identiteit van de onderwijsdeelnemer.

De attributen zijn conform het ARP dat de onderwijsorganisatie heeft afgesloten met de leverancier van de referentiecomponent Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal (of Digitaal toetssysteem).

18.

De Federatieve hub stuurt de digitale identiteit en de attributen van de onderwijsdeelnemer door naar de Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal (of het Digitaal toetssysteem).

In de attributen zitten minimaal het ECK iD en voor de hybride situatie een alternatief userId als unieke identifier van de onderwijsdeelnemer en het schoolId van de onderwijsorganisatie.

19.

De Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal (of het Digitaal toetssysteem) autoriseert de Onderwijsdeelnemer. De Onderwijsdeelnemer heeft nog geen toegang tot het Leermiddel en er dient een nieuwe Licentie aangemaakt te worden.

20.

De component Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal (of het Digitaal toetssysteem) doet een autorisatieverzoek bij de Licentieregistratie.

21.

In de Licentieregistratie worden alle relevante aanspraken op het leermiddel voor de onderwijsdeelnemer (op basis van eckId of userId) en de onderwijsorganisatie (op basis van schoolId) opgehaald.

Een Licentieregistratie bepaalt op basis van de beslisboom in gebruik nemen digitaal leermiddel of de onderwijsdeelnemer een geldige aanspraak heeft.

In dit scenario gaan we ervanuit dat er een geldige aanspraak is gevonden. De onderwijsdeelnemer voldoet aan de autorisatieregel van de aanspraakvariant van de aanspraak en kan het leermiddel in gebruik gaan nemen.

21ab.

Indien de onderwijsdeelnemer een persoonlijke aanspraak heeft op het Leermiddel en deze is verworven met een activatiecode, dan wordt door de Licentieregistatie aan de onderwijsdeelnemer de optie geboden om de activatiecode in te voeren.

De onderwijsdeelnemer voert de activatiecode in.

Deze additionele interactie betreft een uitzondering voor een Leermiddel en is als dusdanig als een optionele tussenstap 21a en 21b toegevoegd aan de interactieanalyse.

22

De Licentieregistratie maakt een Licentie op het leermiddel aan voor de Onderwijsdeelnemer.

23.

De Licentieregistratie bevestigt aan de Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal (of het Digitaal toetssysteem) dat de onderwijsdeelnemer het leermiddel mag gaan gebruiken.

24.

De Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal (of het Digitaal toetssysteem) geeft de onderwijsdeelnemer toegang tot de leermaterialen uit het leermiddel.

25.

De Licentieregistratie stuurt een melding van de leermiddelactivatie naar de betrokken referentiecomponenten in de levering van het leermiddel:

 • Aanspraakmanager

 • Leermiddelenportaal

 • Leermiddelendashboard

Dit stelt iedere component in staat om vervolgacties te doen waarbij een leermiddelactivatie een trigger is.

26

In het Leermiddelendashboard kan een onderwijsmedewerker de leermiddelactivatie inzien.

27.

De Aanspraakmanager verstuurt op basis van de Leermiddelactivatie een terugmelding naar de Bestelomgeving leermiddelen dat de status van de leveringsorder is gewijzigd naar Licensed.

Deze terugmelding is van belang voor de Bestelomgeving omdat de Leveringsorder niet meer geannuleerd kan worden. Tevens kan deze terugmelding een trigger zijn om leermiddelen die op basis van in gebruik name worden verworven, te facturen.

28.

De Besteller kan de nieuwe status inzien bij de Bestelomgeving leermiddelen.

29.

In het Leermiddelenportaal kan op basis van de leermiddelactivatie de expirationDate van een toegangslink worden bijgewerkt. Deze stap is van toepassing zodra de licentie geen vaste expirationDate. Een voorbeeld is dat een leermiddel gebruikt mag worden één kalenderjaar na het moment van leermiddelactivatie.

Beslisboom in gebruik nemen digitaal leermiddel in Licentieregistratie

In de Licentieregistratie wordt nagegaan of een onderwijsdeelnemer (of -medewerker) een aanspraak heeft op het leermiddel en deze al dan niet in gebruik mag nemen. Hierbij worden een aantal zaken gecontroleerd. Allereerst of het individu bekend is, vervolgens of er al een actieve licentie is en indien dit niet het geval is of de onderwijsdeelnemer een aanspraak op het leermiddel heeft. Dit proces van toegang verlenen is nader uitgewerkt in onderstaande beslisboom.

Figuur 2. Beslisboom Leermiddelactivatie en Leermiddelgebruik

Uit deze beslisboom blijkt een hiërarchie in het nagaan van aanspraken. Allereerst wordt gekeken of er een persoonlijke aanspraak voor de onderwijsdeelnemer is, vervolgens of er een open aanspraak voor een Lesgroep, Stamgroep of Vak is en tot slot of er een open aanspraak voor een School is. In theorie is het mogelijk dat er meerdere aanspraken van dezelfde aanspraakvariant zijn die van toepassing kunnen zijn op de onderwijsdeelnemer. In dat geval kan de Licentieregistratie een keuze maken op welke van deze aanspraken de nieuwe licentie van de onderwijsdeelnemer wordt geregistreerd.

OnderwijsmedewerkerLicenties worden alleen individueel toegekend. Zodra er geen SchoolOnderwijsmedewerker aanspraak voor de Onderwijsmedewerker gevonden kan worden, dan krijgt de Onderwijsmedewerker geen toegang.

Technisch: APIs

Voor dit proces zijn de volgende brongegevens relevant:

De interactieanalyse maakt gebruik van de:


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

 1. 0.0.1: Outline van de pagina is gemaakt op basis van bestaande content.

 2. 0.0.2: Verwijzingen naar Scenariobeschrijvingen Verwerven en in gebruik nemen bijgewerkt.

 3. 0.0.3: Tekst geactualiseerd op basis van herziening rollen en referentiecomponenten in het architectuurkader. Verwijzingen naar de POC scope zijn verwijderd.

 4. 0.0.4: Delivery API toegevoegd voor communicatie tussen Bestelomgeving leermiddelen en Aanspraakmanager.