Waardelijst onderwijsniveaus en leerjaren

Titel

Waardelijst onderwijsniveaus

Status

In ontwikkeling ROSA-Architectuurscan BEsluitvorming implementatie in beheer

Versie

0.0.1

Datum

18 April 2024

Auteur

Werkgroep Verwerven en in gebruik nemen

Acties

  • Geen openstaande acties

In het Edu-V afsprakenstelsel hanteren we voor het onderwijsniveau en de leerjaren een vaste waardelijst.

Object: studyLevel

De berichtdefinitie is gebaseerd op het object Niveau van SLO. Dit object bestaat uit de volgende attributen:

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

studyLevelId

string

uuid

Een unieke identifier van het onderwijsniveau

cb61531d-61eb-4412-a52f-ca065ca37e39

V

Voor de niveaus van SLO kan deze identifier worden gebruikt om onderstaande informatie op te halen via de API van SLO:

https://opendata.slo.nl/curriculum/2024/api/v1/niveau/

studyLevelPrefix

string

string

Een viercijferige code voor het onderwijsniveau.

4205

V

 

studyLevelName

string

string

De korte naam van het onderwijsniveau

havo 5

V

 

studyLevelDescription

string

string

De omschrijving van het onderwijsniveau

havo, leerjaar 5

De omschrijving is niet opgenomen in de berichtdefinities van Edu-V.

Funderend onderwijs en vavo: waardelijst van SLO

Voor het funderend onderwijs hanteren we de waardelijst van het SLO. Deze is hier te vinden.

Middelbaar beroepsonderwijs: extensie op waardelijst van SLO

SLO heeft een werkingsgebied van het funderend onderwijs en de vavo. Het middelbaar beroepsonderwijs valt hier niet onder. Voor het middelbaar beroepsonderwijs is de waardelijst met SLO uitgebreid met de MBO-niveaus. Deze uitbreiding is hieronder terug te vinden.

Leerwegen: bol en bbl

Naast het niveau kent het middelbaar beroepsonderwijs ook leerwegen:

  • De beroepsopleidende leerweg (bol), studenten besteden dan minimaal 20% en maximaal 60% van de opleiding in de beroepspraktijk.

  • De beroepsbegeleidende leerweg (bbl), studenten besteden dan minimaal 60% van de opleiding in de beroepspraktijk.

Voor nu is dit kenmerk niet opgenomen in de waardelijst. Mocht hier behoefte aan zijn dan kan de waardelijst uitgebreid worden.

studyLevel
Id*

studyLevel
Prefix

studyLevel
Name

studyLevel
Description

studyLevel
Id*

studyLevel
Prefix

studyLevel
Name

studyLevel
Description

d1e6af21-0c8f-45dd-8cd0-5f245983c3b2

7000

mbo niveau 1 eo

middelbaar beroepsonderwijs niveau 1 (entreeopleiding)

082af49f-a618-4521-8375-a0379524236d

7000

mbo niveau 2 bbo

middelbaar beroepsonderwijs niveau 2 (basisberoepsopleiding)

55d69b98-8999-473d-92fa-5b58503631d4

7000

mbo niveau 3 vo

middelbaar beroepsonderwijs niveau 3 (vakopleiding)

285b4ea2-ad8e-4221-8843-614614ae9fd5

7000

mbo niveau 4 mko

middelbaar beroepsonderwijs niveau 4 (middenkaderopleiding)

21702a87-6991-4c56-8943-c95276bb777b

7000

mbo niveau 4 so

middelbaar beroepsonderwijs niveau 4 (specialistenopleiding)

* de Ids voor deze waardelijst zijn gegenereerd via de Online UUID generator.


Release notes

  • 0.0.1: Waardelijst Onderwijsniveaus en leerjaren opgesteld op basis van SLO Niveau object. Voor het middelbaar beroepsonderwijs is deze lijst uitgebreid.