Conceptueel model: Verwerven en in gebruik nemen

Titel

Conceptueel model: Verwerven en in gebruik nemen

Status

In ontwikkeling BEsluitvorming in beheer

Versie

0.0.3

Datum

9 Januari 2024

Auteur

Werkgroep Verwerven en in gebruik nemen

Acties

Geen openstaande acties

In de praktijksituatie van verwerven en in gebruik nemen van leermiddelen zijn diverse referentiecomponenten betrokken. De referentiecomponenten wisselen diverse gegevenssoorten, waaronder Producten, Aanspraken en Licenties, met elkaar uit om alle scenariobeschrijvingen mogelijk te maken. In Figuur 1 is in het conceptueel model het samenspel tussen de actoren en de referentiecomponenten weergegeven.

EDUV_conceptueel_model_verwerven-conceptueel_model_verwerven_en_in_gebruik_nemen_8.png
Figuur 1. Conceptueel model Verwerven en in gebruik nemen leermiddelen

In de figuur zijn de betrokken actoren Onderwijsmedewerker, Besteller en Onderwijsdeelnemer opgenomen. Iedere referentiecomponent is separaat geplaatst in het conceptueel model. In theorie is het mogelijk dat nagenoeg alle referentiecomponenten door een andere leverancier wordt ingevuld. In de praktijk zullen leveranciers meerdere referentiecomponenten invullen. De verdeling van referentiecomponenten is afhankelijk van de ketensamenwerking tussen leveranciers. Op de pagina varianten van ketensamenwerkingen voor verwerven en in gebruik nemen van leermiddelen zijn een aantal gangbare ketensamenwerkingen beschreven.

In het afsprakenstelsel Edu-V geldt architectuurprincipe B7: De leverancier van brongegevens is verantwoordelijk voor de integriteit van en mutaties op de gegevens met als doelstelling een enkele bron van waarheid voor gegevens uit de bron. Deze implicatie leidt ertoe dat referentiecomponenten de voor hen relevante gegevens ophalen bij de bron. In de praktijksituatie van verwerven en in gebruik nemen betreft het de brongegevens uit het administratiesysteem onderwijsdeelnemer (weergegeven in de kleur rood) en de leveranciersspecifieke leermiddelencatalogus (weergegeven in de kleur blauw).

Daarnaast vervult een referentiecomponent een specifieke functie in de ketenprocessen van het verwerven en in gebruik nemen van leermiddelen. Hiervoor kan een referentiecomponent gebruik maken van diverse gegevensdiensten. In de figuur is voor ieder van de referentiecomponenten aangegeven welke gegevensdiensten van toepassing zijn. Omwille van de leesbaarheid zijn de gegevensdiensten vanuit de Bestelomgeving leermiddelen en de Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal (of Digitaal toetssysteem) van een andere kleur voorzien.

Omwille van de leesbaarheid zijn niet alle gegevenssoorten opgenomen in de figuur. Zo worden Aanspraken uitgewisseld vanuit de referentiecomponent Aanspraakmanager. Indien de toegang voor een enkele onderwijsdeelnemer geblokkeerd dient te worden dan kan er vanuit de Aanspraakmanager een verzoek tot statuswijziging (blocked of activated) worden verstuurd voor een enkele gebruiker. Voor het gemak wordt ook deze communicatie gevat onder uit uitwisselen van aanspraken. In de detailuitwerking van de ketenprocessen zijn deze gegevens uiteraard wel separaat gedefinieerd.


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

  • 0.0.1: Draft uitwerking van het conceptueel model beschreven door de adviseurs uit de kopgroep Verwerven en in gebruik nemen.

  • 0.0.2: Tekst geactualiseerd op basis van herziening rollen en referentiecomponenten in het architectuurkader.

  • 0.0.3: Gegevensdiensten SIS API opgesplitst in:

    • Onderwijsorganisatie

    • Adresgegevens fijndistributie

    • Onderwijsaanbod