Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Titel

Introductie en aanleiding

Status

Status
title

DRAFT StatustitleREDACTIE

In ontwikkeling
Status
titleBEsluitvorming
Status
colourGreen
title

CONCEPT

Stadium

Status
colourBlue
titlePOC
Status
titlePILOT
StatustitleBEHEER

in beheer

Versie

0.0.2

Datum

8 Mei 2023

Auteur

Programmateam Edu-V

Acties

  • Geen openstaande acties

Introductie

Het Edu-V afsprakenstelsel draagt bij aan de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale leer,- en onderwijsmiddelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.

...