Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Titel

Onderwijsorganisaties en Actoren

Status

Status
titleIn ontwikkeling
Status
titleROSA-Architectuurscan
Status
colourBlue
titleBEsluitvorming
Status
colourPurple
titlein beheer

Versie

1.0.0.5

Datum

15 Maart 27 Mei 2024

Auteur

Architectenraad Edu-V

Acties

Architectenraad Edu-V:

 • Op basis van input werkgroepen de gegevensdefinities verifiëren en aanvullen

Werkgroepen:

 • Verifiëren en aanvullen van de definities vanuit de context van de use cases. Indien nodig doet de werkgroep een wijzigingsvoorstel aan de Architectenraad Edu-V.

...

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

 • 0.0.1: Tijdens het bespreken van de Rollen in de werkconferentie Architectenraad Edu-V van 18 april is de suggestie gedaan om ook voor Onderwijsinstellingen en de verschillende medewerkers en deelnemers een definitielijst op te stellen. De eerste uitwerking is gebaseerd op basis van definities uit het Kernmodel Onderwijsinformatie vanuit de ROSA aangevuld met rollen voor onderwijsmedewerkers uit de praktijksituaties.

 • 0.0.2: Definities vastgelegd in tabelvorm inclusief een kolom voor synoniemen.

 • 0.0.3: Onderwijsinstelling vervangen door Onderwijsorganisatie.

 • 0.0.4: De pagina is besproken tijdens de bijeenkomst van de Architectenraad Edu-V en is gereed voor de ROSA-architectuurscan.

 • 0.0.5: Functies voor onderwijsmedewerkers uitgebreid met Begeleider, IBP-er, Invalkracht, Stagiair en Mentor.

 • 1.0.0: Het Architectuurkader Edu-V is vastgesteld als startpunt voor de implementatie. Tevens is instemming verleend op verdere doorontwikkeling van het Architectuurkader Edu-V op basis van de Architectuurprincipes. Dit akkoord is verleend op het Bestuurlijk Overleg van 27 mei 2024.